WETERYNARIA I PRZEMYSŁ – Odczynniki biochemiczne

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description
TestNr kat.R1R2mL/opKalibratoryKontrole
System otwarty319281 x 50 mL503107531211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400229282 x 60 mL1203107531211, 31212
231071 x 60 mL1 x 15 mL753107531211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11583 5 x 5 mL 25 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11550 6 x 25 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12550 5 x 20 mL 100 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21550 8 x 20 mL 160 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
23550 4 x 20 mL 80 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11534 1 x 32 mL 1 x 8 mL 40 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21534 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11799 1 x 20 mL 1 x 5 mL 25 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12799 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21799 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty (całkowita) 11548 4 x 10 mL lyophilized 40 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
System otwarty (Sterczowa) 11548 2 x 10 mL lyophilized 20 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12754 4 x 8 mL 1 x 10 mL 40 18052 18048
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11832 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11533 1 x 160 mL 1 x 40 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11568 1 x 400 mL 1 x 100 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11562 1 x 800 mL 1 x 200 mL 1000 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12533 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21533 8 x 60 mL 8 x 15 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23533 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11573 1 x 250 mL 250 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11547 2 x 250 mL 500 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12547 5 x 50 mL 250 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21547 10 x 60 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23547 4 x 60 mL 240 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31324 1 x 16 mL 1 x 4 mL 20 31130 18054
31924 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31130 18054
Dedykowany do A15/A25 13324 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31130 18054
Dedykowany do BA200/BA400 22324 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 31130 18054
23324 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31130 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11592 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11593 1 x 160 mL 1 x 40 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11598 4 x 100 mL 2 x 50 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12518 5 x 16 mL 2 x 10 mL 100 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21592 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23592 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
ystem otwarty 11590 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11591 4 x 40 mL 4 x 10 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11597 4 x 100 mL 2 x 50 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12514 5 x 16 mL 2 x 10 mL 100 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21590 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23590 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12796 1 x 50 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21796 2 x 60 mL 120 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31323 1 x 16 mL 1 x 4 mL 20 31119 31213, 31214
31923 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31119 31213, 31214
31031 2 x 160 mL 2 x 40 mL 400 31119 31213, 31214
Dedykowany do A15/A25 13923 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31119 31213, 31214
Dedykowany do BA200/BA400 22923 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31119 31213, 31214
23923 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31119 31213, 31214
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31936 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do A15/A25 13936 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22936 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31075 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31095 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31100 18040, 18041
Dedykowany do BA200/BA400 22095 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31100 18040, 18041
23095 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31100 18040, 18041
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31098 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31200 18040, 18041
Dedykowany do BA200/BA400 22098 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31200 18040, 18041
23098 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31200 18040, 18041
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11830 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11531 1 x 160 mL 1 x 40 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11567 1 x 400 mL 1 x 100 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11561 1 x 800 mL 1 x 200 mL 1000 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12531 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21531 8 x 60 mL 8 x 15 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23531 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31925 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31122 31592
Dedykowany do BA200/BA400 22925 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31122 31592
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12525 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21525 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11511 4 x 40 mL 4 x 10 mL 200 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11545 2 x 400 mL 2 x 100 mL 1000 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12798 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21798 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
21698 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11510 4 x 40 mL 4 x 10 mL 200 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11544 2 x 400 mL 2 x 100 mL 1000 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12510 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21510 8 x 60 mL 8 x 15 mL 600 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23510 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 11513, 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11515 2 x 50 mL 2 x 50 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11555 1 x 500 mL 1 x 500 mL 1000 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11570 1 x 200 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11571 1 x 500 mL 500 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12570 10 x 50 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21570 10 x 60 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23570 4 x 60 mL 240 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11811 1 x 160 mL 1 x 40 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11812 1 x 400 mL 2 x 50 mL 500 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12513 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21511 8 x 60 mL 8 x 15 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
23511 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11527 2 x 50 mL 2 x 50 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11507 1 x 250 mL 1 x 250 mL 500 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11558 1 x 50 mL 50 18065 18063, 18064
11827 1 x 200 mL 200 18065 18063, 18064
Dedykowany do A15/A25 12558 5 x 50 mL 250 18065 18063, 18064
Dedykowany do BA200/BA400 21558 2 x 60 mL 120 18065 18063, 18064
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11805 1 x 50 mL 50 w zestawie 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11505 1 x 200 mL 200 w zestawie 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11506 1 x 500 mL 500 w zestawie 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11539 1 x 1000 mL 1000 w zestawie 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12505 10 x 50 mL 500 18011, 18044 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21505 10 x 60 mL 600 18011, 18044 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23505 4 x 60 mL 240 18011, 18044 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11585 1 x 60 mL 1 x 20 mL 80 11693, 18044 18040, 18041, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12585 3 x 20 mL 1 x 20 mL 80 11693, 18044 18040, 18041, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21585 2 x 60 mL 2 x 20 mL 160 11693, 18044 18040, 18041, 18042, 18043
23585 1 x 60 mL 1 x 20 mL 80 11693, 18044 18040, 18041, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11557 1 x 60 mL 1 x 20 mL 80 11693, 18044 18040, 18041, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12557 3 x 20 mL 1 x 20 mL 80 11693, 18044 18040, 18041, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21557 2 x 60 mL 2 x 20 mL 160 11693, 18044 18040, 18041, 18042, 18043
23557 1 x 60 mL 1 x 20 mL 80 11693, 18044 18040, 18041, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11523 2 x 50 mL 2 x 50 mL 100 w zestawie 18040, 18041, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11648 1 x 50 mL 50 w zestawie 18040, 18041, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11579 1 x 20 mL 20 w zestawie 18040, 18041, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11588 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18044 18042, 18043
11589 4 x 40 mL 4 x 10 mL 200 18044 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21588 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18044 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 11895 1 x 20 mL 1 x 5 mL 25 w zestawie 18053
11795 2 x 20 mL 2 x 5 mL 50 w zestawie 18053
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31073 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
31079 1 x 250 mL 250 31075 31211, 31212
Dedykowany do A15/A25 13084 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22084 2 x 60 mL 120 31075 31211, 31212
23103 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31075 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31074 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
31080 1 x 250 mL 250 31075 31211, 31212
Dedykowany do A15/A25 13085 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22085 2 x 60 mL 120 31075 31211, 31212
23104 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31075 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31321 1 x 16 mL 1 x 4 mL 20 31113 31213, 31214
31921 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31113 31213, 31214
31029 2 x 160 mL 2 x 40 mL 400 31113 31213, 31214
Dedykowany do A15/A25 13921 2 x 40 mL 2 x 10 mL 100 31113 31213, 31214
Dedykowany do BA200/BA400 22921 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 31113 31213, 31214
23921 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31113 31213, 31214
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31927 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31113 31213, 31214
Dedykowany do A15/A25 13927 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31113 31213, 31214
Dedykowany do BA200/BA400 22927 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31113 31213, 31214
23927 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31113 31213, 31214
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do BA200/BA400 22942 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31182 31213, 31214
23942 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31182 31213, 31214
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11790 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18044 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11791 4 x 40 mL 4 x 10 mL 200 18044 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12524 3 x 12 mL 1 x 10 mL 45 18044 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21790 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18044 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23790 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 18044 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23792 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 18044 18024, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11792 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 11824 18024, 18061
Dedykowany do A15/A25 12566 3 x 12 mL 1 x 10 mL 45 11824 18024, 18061
Dedykowany do BA200/BA400 21792 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 11824 18024, 18061
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11802 1 x 50 mL 1 x 50 mL 100 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11502 2 x 50 mL 2 x 50 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11542 1 x 500 mL 1 x 500 mL 1000 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12502 5 x 50 mL 5 x 50 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21502 5 x 60 mL 5 x 60 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
23502 5 x 20 mL 5 x 20 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11734 1 x 60 mL 1 x 20 mL 80 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12734 1 x 45 mL 1 x 15 mL 60 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21734 2 x 60 mL 2 x 20 mL 160 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 13160 1 x 45 mL 1 x 15 mL 60 31181 18060
Dedykowany do BA200/BA400 22180 1 x 60 mL 1 x 20 mL 80 31181 18060
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31934 1 x 10 mL 1 x 5 mL 15 w zestawie 31211, 31212
31935 1 x 30 mL 1 x 15 mL 45 w zestawie 31211, 31212
Dedykowany do A15/A25 13934 1 x 30 mL 1 x 15 mL 45 w zestawie 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22934 2 x 40 mL 2 x 20 mL 120 31127 31211, 31212
23934 1 x 40 mL 1 x 20 mL 60 31127 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31600 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31048 31602
Dedykowany do A15/A25 13600 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31048 31602
Dedykowany do BA200/BA400 22804 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31048 31602
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11046 2 x 50 mL 100 w zestawie 18057
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 11794 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 w zestawie 18053
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11584 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11520 1 x 160 mL 1 x 40 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12520 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21520 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23520 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11803 1 x 50 mL 50 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11503 1 x 200 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11504 1 x 500 mL 500 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11538 1 x 1000 mL 1000 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12503 10 x 50 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21503 10 x 60 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23503 4 x 60 mL 240 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11656 1 x 200 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12756 2 x 24 mL 2 x 10 mL 100 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21656 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
23656 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31047 1 x 50 mL 1 x 10 mL 60 31048 18001, 18002
Dedykowany do A15/A25 13047 1 x 50 mL 1 x 10 mL 60 31048 18001, 18002
Dedykowany do BA200/BA400 22147 1 x 60 mL 1 x 12 mL 72 31048 18001, 18002
22047 2 x 60 mL 2 x 12 mL 144 31048 18001, 18002
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11735 1 x 50 mL 1 x 20 mL 70 11733 18001, 18002
Dedykowany do A15/A25 12735 1 x 50 mL 1 x 20 mL 70 11733 18001, 18002
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12737 1 x 40 mL 1 x 10.8 mL 50.8 11750 18058, 18059
Dedykowany do BA200/BA400 21737 1 x 60 mL 1 x 16.2 mL 76.2 11750 18058, 18059
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31071 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
31077 1 x 250 mL 250 31075 31211, 31212
Dedykowany do A15/A25 13082 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22082 2 x 60 mL 120 31075 31211, 31212
23101 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31075 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31070 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
31076 1 x 250 mL 250 31075 31211, 31212
Dedykowany do A15/A25 13081 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22081 2 x 60 mL 120 31075 31211, 31212
23100 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31075 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31072 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
31078 1 x 250 mL 250 31075 31211, 31212
Dedykowany do A15/A25 13083 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22083 2 x 60 mL 120 31075 31211, 31212
23102 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31075 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11546 4 x 50 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11509 1 x 40 mL 1 x 10 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12509 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21509 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23509 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11736 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12736 2 x 40 mL 2 x 10 mL 100 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21736 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23736 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11580 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11581 1 x 160 mL 1 x 40 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12580 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21580 8 x 60 mL 8 x 15 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23580 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11586 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11587 1 x 160 mL 1 x 40 mL 200 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21586 8 x 60 mL 8 x 15 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23586 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11793 1 x 50 mL 1 x 10 mL 60 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12793 2 x 20 mL 1 x 8 mL 48 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21793 2 x 50 mL 1 x 20 mL 120 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23793 1 x 50 mL 1 x 10 mL 60 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11797 4 x 40 mL 4 x 10 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12797 5 x 16 mL 2 x 10 mL 100 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21797 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
23797 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12539 1 x 20 mL 1 x 5 mL 25 (20 probówek) w zestawie 18062
Odczynniki pomocnicze 11839 100 probówek 18062
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11508 3 x 40 mL 1 x 50 mL 170 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12508 3 x 24 mL 2 x 15 mL 100 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21508 4 x 60 mL 2 x 50 mL 370 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21518 4 x 50 mL 4 x 20 mL 280 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
23518 1 x 50 mL 1 x 20 mL 70 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31929 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22929 2 x 60 mL 120 31075 31211, 31212
23106 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31075 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11800 1 x 50 mL 50 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11572 1 x 250 mL 250 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11500 2 x 250 mL 500 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11553 1 x 1000 mL 1000 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12500 10 x 50 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21500 10 x 60 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
21513 2 x 60 mL 2 x 20 mL 160 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23513 1 x 60 mL 1 x 20 mL 80 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11501 4 x 50 mL 200 w zestawie 18054
11559 2 x 250 mL 500 w zestawie 18054
Dedykowany do A15/A25 12501 5 x 50 mL 250 w zestawie 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21512 8 x 20 mL 160 11603 18054
23512 4 x 20 mL 80 11603 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31322 1 x 16 mL 1 x 4 mL 20 31116 31213, 31214
31922 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31116 31213, 31214
31030 2 x 160 mL 2 x 40 mL 400 31116 31213, 31214
Dedykowany do A15/A25 13922 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 31116 31213, 31214
Dedykowany do BA200/BA400 22922 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 31116 31213, 31214
23922 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31116 31213, 31214
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12551 1 x 18 mL 1 x 6 mL 24 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007
Dedykowany do BA200/BA400 21551 2 x 60 mL 2 x 20 mL 160 18011 18009, 18005, 18010, 18007
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
chlorek żelazowy, węglan wodorotlenku magnezu 11554 50 mL 3 g 50
System otwarty
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 31091 1 x 20 mL 20 31075 31211, 31212
31092 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
31093 1 x 250 mL 250 31075 31211, 31212
Dedykowany do A15/A25 13091 1 x 50 mL 50 31075 31211, 31212
Dedykowany do BA200/BA400 22091 2 x 60 mL 120 31075 31211, 31212
22105 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 31075 31211, 31212
23105 1 x 60 mL 1 x 15 mL 75 31075 31211, 31212
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11828 1 x 50 mL 50 w zestawie 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11528 4 x 50 mL 200 w zestawie 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
11529 2 x 250 mL 500 w zestawie 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12528 10 x 50 mL 500 18011, 18044 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21528 10 x 60 mL 600 18011, 18044 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
23528 4 x 60 mL 240 18011, 18044 18040, 18041, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11835 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do A15/A25 12835 1 x 40 mL 1 x 10 mL 50 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Dedykowany do BA200/BA400 21835 2 x 60 mL 2 x 15 mL 150 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11516 4 x 40 mL 4 x 10 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11517 2 x 200 mL 2 x 50 mL 500 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11541 1 x 800 mL 1 x 200 mL 1000 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12516 5 x 40 mL 5 x 10 mL 250 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21516 8 x 60 mL 8 x 15 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
23516 4 x 60 mL 4 x 15 mL 300 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
System otwarty 11821 1 x 50 mL 50 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11521 1 x 200 mL 200 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11522 1 x 500 mL 500 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
11540 1 x 1000 mL 1000 w zestawie 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do A15/A25 12521 10 x 50 mL 500 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Dedykowany do BA200/BA400 21521 10 x 60 mL 600 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
23521 4 x 60 mL 240 18011, 18044 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043, 18054
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12526 2 x 20 mL 1 x 10 mL 50 w zestawie 18053, 18009, 18005, 18010, 18007, 18042, 18043
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12532 1 x 20 mL 1 x 7 mL 27 18065 18063, 18064
Dedykowany do BA200/BA400 23532 1 x 20 mL 1 x 7 mL 27 18065 18063, 18064
Test Nr kat. R1 R2 mL/op Kalibratory Kontrole
Dedykowany do A15/A25 12789 1 x 20 mL 1 x 7 mL 27 18065 18063, 18064
Dedykowany do BA200/BA400 21789 2 x 20 mL 2 x 7 mL 54 18065 18063, 18064