WETERYNARIA I PRZEMYSŁ – Hemostaza

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
5265HL PT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze 2×5 ml
5265L PT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze 8×5 ml
5267L PT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze 10×10 ml
5558SLQ APTT Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie 5×10 ml + 5×10 ml
5559SLQ APTT Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie 10×10 ml + 10×10 ml
5560SLQ APTT Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie 10×5 ml + 10×5 ml
5562SLQ APTT Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie 5×5 ml + 5×5 ml
5376 Fibrynogen met. Claussa, trombina (100 jedn./ml), bufor i kalibrator w zestawie 5×2 ml
5556 Fibrynogen met. Claussa, trombina (50 jedn./ml), bufor i kalibrator w zestawie 5×4 ml
5374 Fibrynogen met. Claussa, trombina (100 jedn./ml) 10×2 ml
5378 Fibrynogen met. Claussa, trombina (100 jedn./ml) 10×5 ml
5377 TT (czas trombinowy) Odczynnik o stężeniu 3 NIH jedn./ml 10×5 ml
5392 TT (czas trombinowy) Odczynnik o stężeniu 3 NIH jedn./ml 10×2 ml
5552 D-Dimer met. ilościowa turbidymetryczna, 400nm, lateks, bufor, rozcieńczalnik i kalibrator w zestawie 2×3 ml
5501 D-Dimer met. ilościowa turbidymetryczna, 700nm, lateks, bufor, rozcieńczalnik i kalibrator w zestawie 4×4 ml
5502 AT III (antytrombina III) met. chromogenna, 405nm, odczynnik, substrat i rozcieńczalnik w zestawie 5×2 ml
5507 AT III (antytrombina III) met. chromogenna, 405nm, odczynnik, substrat i rozcieńczalnik w zestawie 3×10 ml
5244 Plazminogen met. chromogenna, 405nm, odczynniki i bufor w zestawie 6×2 ml
5543 Białko C met. chromogenna, 405nm, aktywator, substrat i rozcieńczalnik w zestawie 6×2 ml
5546 APC (oporność na aktywowane białko C) met. krzepnięciowa 2×1 ml
5511 Białko S met. krzepnięciowa 4×2 ml
5484 DRVVT Screen odczynnik wykrywający antykoagulant tocznia 10×2 ml
5485 DRVVT Confirm odczynnik potwierdzający antykoagulant tocznia 10×1 ml
5790 Czynnik II Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10×1 ml
5791 Czynnik V Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10×1 ml
5191 Czynnik V Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10×1 ml
5792 Czynnik VII Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10×1 ml
5192 Czynnik VII Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10×1 ml
5795 Czynnik X Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10×1 ml
5195 Czynnik X Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10×1 ml
5793 Czynnik VIII Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10×1 ml
5193 Czynnik VIII Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10×1 ml
5794 Czynnik IX Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10×1 ml
5194 Czynnik IX Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10×1 ml
5796 Czynnik XI Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10×1 ml
5196 Czynnik XI Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10×1 ml
5797 Czynnik XII Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10×1 ml
5197 Czynnik XII Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10×1 ml
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
5286 Białko S (wolne i całkowite) met. ELISA 96 ozn.
5293 Białko S (wolne) met. ELISA 96 ozn.
5285 Białko C met. ELISA 96 ozn.
5284 Czynnik Von Willebranda met. ELISA 96 ozn.
351007 D-Dimer met. Immunochromatograficzna, kasetkowa 10 ozn.
5250 D-Dimer met. lateksowa, półilościowa 80 ozn.
5250H D-Dimer met. lateksowa, półilościowa 40 ozn.
5375 Bufor Owrena do rozczieńczania osoczy w oaznaczeniach firynogenu i czynników krzepnięcia 10×25 ml
5386 Chlorek wapnia do stosowania w oznaczeniach APTT 10×10 ml
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
5186 Norm-Trol 1 Osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III 10×1 ml
5187 Ab-Trol 2 Osocze umiarkowanie przedłużone: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III 10×1 ml
5183 Ab-Trol 3 Osocze mocno przedłużone: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III 10×1 ml
5301 SAC-1 Mianowane osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, AT-III, czynniki (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, von Wilebranda), plazminogen, Białko C, Białko S (wolne i związane), kofaktor ristocetyny 10×1 ml
5302 SAC-2 Mianowane osocze patologiczne: PT, APTT, fibrynogen, AT-III, czynniki (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, von Wilebranda), plazminogen, Białko C, Białko S (wolne i związane), kofaktor ristocetyny 10×1 ml
5509 D-Dimer Control N/H Osocze kontrolne niskie i wysokie do oznaczania D-dimerów 5×1 ml + 5×1 ml
5486 LA Control Dodatnie osocze kontrolne na antykoagulant tocznia 1×1 ml
5490 Zestaw referencyjny INR 3 zestawy osoczy kontrolnych z certyfikowanymi wartościami INR 4x(3x1ml)
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
5185 SARP 10×1 ml
5379 Kalibrator fibrynogenu 10×1 ml
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
2505/1 Probówki do pozyskiwania osocza Cytrynian sodowy na 1 ml krwi w probówce f12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, numer serii i data ważności na każdej probówce 100 szt.
2520 Probówki do pozyskiwania osocza Cytrynian sodowy na 2.5 ml krwi w probówce f12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, numer serii i data ważności na każdej probówce 100 szt.
RR100U Kuwety Optic Kuwety do koagulometru K-3002 OPTIC/CHROM 500 szt.
5930 Kuwety Fibrintimer Kuwety do koagulometru Fibrintimer I 500 szt.
5520 Naczynka Sysmex Naczynka do analizatora Dade/Sysmex CA 50/5xx/1500/5000/7000 1 000 szt.
5540 Naczynka Sysmex Naczynka do analizatora Sysmex CS 2000 1 000 szt.
5880 Naczynka Stago Naczynka do analizatora Stago Star 1 000 szt.
5951 Naczynka Teco Naczynka do analizatora Teco/Dialab 1 000 szt.
5907 Kuwety CoaData Kuwety do koagulometru CoaData/ BFT2 1 000 szt.
5931 Kuwety Option Kuwety do koagulometru Option/ Thrombotimer 1 000 szt.