ELEKTROFOREZA – Aparatura – Zautomatyzowany system do elektroforezy agarozowej SAS-3 / SAS-4

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM DO ELEKTROFOREZY AGAROZOWEJ SAS-3 / SAS-4

Analizator do rozdziału elektroforetycznego na żelach agarozowych typu SAS-3, analizator SAS-4 do barwienia żeli agarozowych oraz oprogramowanie do elektroforezy Platinum 2/3/4.

Analizator do elektroforezy SAS-3:

Analizator do rozdziału elektroforetycznego na żelach agarozowych typu SAS-3 i SAS-1. Idealny analizator do elektroforezy SAS-3 dla dużych laboratoriów wykonujących ponad 100 badań/tydzień (ok. 20 000 badań/rok)

  • Automatyczne nakładanie próbek
  • Izoelektroogniskowanie
  • Do 60 próbek nakładanych jednocześnie

Uzupełnieniem analizatora do elektroforezy SAS-3 jest analizator do elektroforezy SAS-4.

Analizator do elektroforezy SAS-4:

Analizator do barwienia żeli agarozowych typu SAS-3, a także SAS-1

  • Zautomatyzowane procesy barwienia, suszenia i odbarwiania
  • Fabrycznie zaprogramowane testy
  • Idealne uzupełnienie analizatora do elektroforezy SAS-3
  • Idealna konfiguracja dla dużych laboratoriów: analizator do elektroforezy SAS-3 + analizator do elektroforezy SAS-4 + oprogramowanie do elektroforezy Platinum 3