ELEKTROFOREZA – Aparatura – Analizator V8 Nexus

Project Description

ELEKTROFOREZA- w pełni automatyczny analizator do elektroforezy kapilarnej V8 NEXUS

W pełni automatyczny, wysoko wydajny analizator do rozdziałów białek metodą elektroforezy kapilarnej – V8 NEXUS firmy Helena Bisciences.

Wieloparametrowy system o 8 kapilarach, umożliwia wykonywanie elektroforezy w sposób ciągły z możliwością zmiany programu oznaczania białek bez konieczności zatrzymania analizatora.

Szerokie menu aparatu : proteinogram białek surowicy i moczu, immunodisplacement  białek surowicy i  moczu, CDT, screening hemoglobinopatii metodą izoelektroogniskowania, HbA1c  zgodnie z zaleceniami IFCC oraz Glyco Liver Profile.

  • Najnowocześniejsza technologia elektroforezy kapilarnej zapewnia doskonałą standaryzację otrzymanych wyników analizy.
  • Duża wydajność przy bardzo małej ingerencji użytkownika pomaga w zaplanowaniu pracy laboratorium.
  • Automatyczne czyszczenie i konserwacja aparatu poza czasem pracy systemu pozwala w pełni na zarządzanie czasem analizy i obniża koszty pracy.
  • Instalacja 4 buforów na pokładzie analizatora umożliwia dowolność wykonania badań ilości badań bez konieczności zatrzymania pracy systemu podczas wymiany odczynników.
  • 8 kapilar umożliwiających wykonanie oznaczenia immunodisplacement w czasie rzeczywistym w identycznych warunkach prądowych.
  • Integracja systemów: kapilarnego i żelowego w połączeniu z Reflex Test oferuje bezpieczeństwo wydawania wyników.
  • Obsługa barkodów oraz dwukierunkowa komunikacja z LIS zapewniają pełną identyfikowalność próbki na każdym etapie analizy.
  • Zarządzanie V8 Nexus za pomocą oprogramowania Platinum z opcją Expert System w standardzie gwarantuje wydawanie wiarygodnych wyników elektroforezy.