BIOCHEMIA – Aparatura – BA 400

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

ANALIZATOR BA 400

BA400 wyprodukowany przez BioSystems jest wysokowydajnym, automatycznym analizatorem o swobodnym dostępie, łączącym w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne połączone z niebanalną i inspirującą stylistyką oraz dbałością o detale.

Analizator BA400 zdobył nagrodę Red Dot Award 2014 w kategorii Product Design – Life science and medicine.

Nagroda ta przyznawana jest przez Design Zentrum w Essen, Niemcy. Spośród 4815 zgłoszeń z 53 krajów w tym roku, 40-osobowe międzynarodowe jury uhonorowało tą nagrodą analizator BA400.

 

Nowoczesność i kompatybilność

 • Analizator wyprodukowany przez BioSystems przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i rozwiązań technicznych.
 • Analizator zaprojektowany z myślą o jakości wyników, przyjazności i optymalizacji kosztów.
 • Ten sam rzeczywisty producent analizatora i odczynników.
 • W pełni kompatybilny system aparaturowo-odczynnikowy.
 • Gwarancja rozwoju i ewolucji systemu o nowe funkcje, metody i zestawy odczynnikowe.
 
Podstawowe dane techniczne:
 • Wydajność: 400 testów/godz. (bez ISE).
 • Wydajność przystawki ISE: 240 lub 320 testów/godz.
 • Przystawka ISE: Na, K, Cl, Li (opcjonalnie).
 • Zużycie wody: < 14 L/godz.
 
Układ optyczny w technologii LED
 • Źródłem światła w analizatorze są bezobsługowe diody LED.
 • Pomiar światła przed i po przejściu przez kuwetę reakcyjną – dodatkowa dioda referencyjna, kompensująca ewentualne rozproszenie światła przed prześwietleniem reakcji.
 • Praktycznie nieograniczona żywotność diod LED.
 • Wysoka dokładność i stabilność odczytów.
 
Układ dozujący
 • 2 igły odczynnikowe i 1 igła próbkowa.
 • Niezależne stacje mycia dla każdej z igieł.
 • Automatyczne mycie igły próbkowej po wykryciu skrzepu i flagowanie próbki w oprogramowaniu, bez zatrzymywania pracy aparatu.
 • System zabezpieczający igły w przypadku kolizji z funkcją odzyskiwania sesji roboczej.
 • Praktycznie niezniszczalne, całkowicie bezobsługowe trzy pompy ceramiczne.
 • Dwa mieszadła z niezależnymi stacjami mycia.
 
Rotor próbkowy
 • Największy rotor próbkowy wśród analizatorów o tej wydajności – 135 pozycji, w tym 90 pozycji na probówki barkodowane, odczytywane przez czytnik kodów.
 • Możliwość wstawiania ślepych, kalibratorów i kontroli oraz próbek rutynowych i citowych na dowolnych pozycjach rotora.
 • Dostawianie próbek rutynowych lub citowych do sesji w toku w czasie 30-40 sekund – wstrzymanie pracy igieł w celu umożliwienia dostawienia próbek.
 
Rotor reakcyjny
 • 120 kuwet wielokrotnego użytku.
 • Prześwietlanie każdej kuwety „w locie” przed dozowaniem odczynnika i pomijanie kuwet poza zakresem optycznym – pominięte kuwety wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym.
 • Odejmowanie faktycznej absorbancji kuwety od absorbancji reakcji w danej kuwecie.
 • Czas wymagany na okresową wymianę rotora wraz z automatycznym ustawieniem optyki – poniżej 5 minut.
 • Termostatowanie rotora – epoksydowe ogniwa Peltiera o podwyższonej wytrzymałości; sucha łaźnia.
 
Rotor odczynnikowy
 • Chłodzony pokład odczynnikowy w zakresie 5-8 st. C. – 88 pozycji.
 • Chłodzenie rotora – epoksydowe ogniwa Peltiera o podwyższonej wytrzymałości.
 • Skanowanie i monitorowanie poziomu odczynników w czasie rzeczywistym.
 • Automatyczna identyfikacja odczynników dedykowanych.
 • Możliwość prostego zaprogramowania odczynników niededykowanych poprzez przeciągnięcie ich myszką na pozycję w rotorze.
 • Zapamiętywanie pozycji i objętości odczynników po zakończeniu pracy / wyłączeniu analizatora.
 • Automatyczne przechodzenie do kolejnej buteleczki odczynnikowej po skończeniu się odczynnika w aktualnej buteleczce.
 • Automatyczne obliczanie objętości i sprawdzanie panelu odczynników na pokładzie po załadowaniu zleceń – informowanie Użytkownika o odczynnikach z niewystarczającą objętością lub brakujących do wykonania sesji roboczej.
 • Wizualne przedstawienie rozmieszczenia odczynników i informacja o dostępnych objętościach / ilościach testów.
 • Dostawianie odczynników do sesji w toku w czasie 30-40 sekund.
 
Termostatowana stacja mycia kuwet
 • Możliwość podłączenia wody ze zbiornika, stacji uzdatniania wody lub bezpośrednio z sieci szpitalnej.
 • Analizator wyposażony w pompę wody – brak konieczności instalowania zewnętrznych pomp lub stacji grawitacyjnych montowanych na ścianie / powyżej poziomu analizatora.
 • Dodatkowy zbiornik na wodę (10 litrów) wbudowany w analizatorze.
 • Pojemniki na płyn myjący i ścieki biologiczne umieszczone wewnątrz analizatora.
 • Płyn myjący pozwalający na 8-9 godzin ciągłej pracy analizatora.
 • Pojemnik na ścieki biologiczne pozwalający na ponad 40 godzin ciągłej pracy analizatora.
 • Monitorowanie poziomu cieczy w pojemnikach w czasie rzeczywistym.
 
Kontrola jakości
 • Wykresy Levy – Jenningsa – możliwość wyświetlania dwóch poziomów kontroli na tym samym wykresie.
 • Wykresy Youdena.
 • Reguły Westgarda – do wyboru przez Użytkownika, programowane niezależnie dla każdego testu.
 • Możliwość zaostrzenia / złagodzenia kryteriów kontroli jakości poprzez zmniejszenie / zwiększenie wartości bezwzględnej SD.
 • Kontrola wyników na podstawie zakresów ulotki lub własnych – wyznaczanie własnych zakresów i parametrów kontroli za pomocą jednego kliknięcia myszką.
 • Skumulowana kontrola jakości.
 
Rozwiązania technologiczne i konserwacja
 • Zastosowanie niemal niezniszczalnych elementów jak: diody LED, filtry kryte tlenkami metali, pompy ceramiczne, elementy elektroniczne w niezależnych modułach (magistrala CAN).
 • Brak ciśnienia i ciepłej wody w układzie dozującym w trakcie spoczynku analizatora – wyeliminowanie podstawowych czynników degradujących wewnętrzne wężyki układu dozującego.
 • Czynności konserwacyjne Użytkownika sprowadzone do minimum.
 • Brak konieczności wymian żarówek i elementów układu dozującego.
 • Zalecany przegląd serwisowy analizatora co 2 lata.
 
Oprogramowanie
 • Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim.
 • Poziomy dostępu do oprogramowania zabezpieczone hasłami.
 • Ponad 60 zwalidowanych aplikacji dla odczynników barkodowanych BioSystems; możliwość zaprogramowania własnych, dodatkowych aplikacji.
 • Możliwość skonfigurowania różnych szablonów wydruków.
 • Obsługa z poziomu zewnętrznego komputera.
 
Dwukierunkowa komunikacja z LIS
 • Protokół komunikacji: ASTM i HL7.
 • Tryb zapytań – wysyłanie zapytań o zlecenia dla próbek na pokładzie, otrzymywanie zleceń i uruchomienie sesji – wszystkie czynności w pełni zautomatyzowane i uruchamiane jednym przyciskiem w oknie głównym programu.
 • Tryb wysyłania zapytań do serwera przed dotarciem próbek na pracownię i powiązanie zleceń po umieszczeniu probówek w analizatorze – możliwość przygotowania odczynników, wykonania brakujących / wymaganych kalibracji / kontroli przed dotarciem próbek na pracownię.
 • Zapytania o ewentualne dodatkowe testy lub powtórzenia dla próbek na pokładzie.
 
Wymiary:
 • 1200 mm x 720 mm x 1258 mm
 
Waga:
 • 210 kg