BIOCHEMIA – Aparatura – Automatyczny analizator biochemiczny A25

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

Automatyczny Analizator Biochemiczny A25

A25 automatyczny analizator biochemiczny o swobodnym dostępie, przeznaczonym do średnich laboratoriów.
Pełna kompatybilność analizatora biochemicznego A25 z odczynnikami (ten sam producent), na które aplikacje wpisane są fabrycznie w oprogramowaniu analizatora biochemicznego.
Bardzo przyjazne polskie oprogramowanie.
System kontroli jakości oparty na ogólnoświatowych regułach Westgarda i wykresach Levey-Jenningsa.

 

 

Automatyczny Analizator Biochemiczny A25 – PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

 

 

Automatyczny Analizator Biochemiczny A25 – DANE OGÓLNE

Czas cyklu przygotowania badania – 15 sekund (do 240 badań/godz.)
Czas odczytu każdej reakcji – co 15 sekund, do 15 minut

 

 

Automatyczny Analizator Biochemiczny A25 – POKŁAD ODCZYNNIKOWY I PRÓBKOWY

Maksymalna ilość próbek – 120
Próbki citowe bez ograniczeń
Maksymalna ilość odczynników – 50 (plus 3 dodatkowe stałe pozycje)
Buteleczki odczynnikowe – 20 ml i 50 ml

 

 

Automatyczny Analizator Biochemiczny A25 – SYSTEM DOZUJĄCY

Wykrywanie poziomu cieczy
Automatyczne samopozycjonowanie igły.
Dozowana objętość 3 µl – 1250 µl.
Programowalna objętość odczynnika 10 µl – 440 µl.
Programowalna objętość próbki 3 µl – 40 µl.

 

 

Automatyczny Analizator Biochemiczny A25 – ROTOR REAKCYJNY

Rotor metakrylenowy
Dopuszczalna objętość reakcyjna 200 µl – 800 µl.
Długość drogi optycznej 6 mm.

 

 

Automatyczny Analizator Biochemiczny A25 – SYSTEM OPTYCZNY

Zakres pomiarowy od -0.05 A do 2.5 A.
Maksymalna ilość filtrów 9.
Podstawowa konfiguracja koła z filtrami 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.