MIKROBIOLOGIA – Testy

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
1001 sp GN 24 Dzielony panel biochemiczny zawierający 24 testy (w wersji bezodczynnikowej) lub 29 testów (w wersji odczynnikowej z wykorzystaniem studzienek dwufunkcyjnych) do identyfikacji gram ujemnych bakterii fermentujących i niefermentujących w czasie 18-24 godzin. Brak konieczności stosowania nośnika zawiesiny (jedynie sól fizjologiczna). Darmowe oprogramowanie do identufikacji. 40 ozn.
1002 sp GP 24 Dzielony panel biochemiczny zawierający 24 testy (w wersji bezodczynnikowej) lub 27 testów (w wersji odczynnikowej z wykorzystaniem studzienek dwufunkcyjnych) do identyfikacji bakterii gram dodatnich, beztlenowców i Corynebacterium w czasie 24 godzin. Brak konieczności stosowania nośnika zawiesiny (jedynie sól fizjologiczna). Darmowe oprogramowanie do identufikacji. 40 ozn.
1005 YST 8 Panel biochemiczny zawierający 8 testów (w wersji bezodczynnikowej) lub 9 testów (w wersji odczynnikowej z wykorzystaniem studzienki dwufunkcyjnej) do identyfikacji grzybów w czasie 24 godz. Płytka dzielona na paski. 60 ozn.
1003 ENC 8 Panel biochemiczny zawierający 8 testów (w wersji bezodczynnikowej) lub 9 testów (w wersji odczynnikowej z wykorzystaniem studzienki dwufunkcyjnej) do identyfikacji szczepów rodzaju Enterococcus w czasie 24 godz. Płytka dzielona na paski. 60 ozn.
1004 NEISS 8 Panel biochemiczny zawierający 8 testów do szybkiej identyfikacji istotnych klinicznie gatunków bakterii z rodzaju Neisseriae i Moraxella catarrhalis w czasie 4 godz. Płytka dzielona na paski. 60 ozn.
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
7001 MIC GN1 Podstawowy zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla bakterii gram ujemnych i patogenów moczowych 25 ozn.
7002 MIC GN2 Rozszerzony zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla bakterii gram ujemnych 25 ozn.
7003 MIC NEF Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla gram ujemnych bakteri niefermentujących 25 ozn.
7004 MIC GP Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla bakterii gram dadatnich 25 ozn.
7006 MIC ENC Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla Enterokoków 50 ozn.
7005 MIC YST Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla grzybów 25 ozn.
MIC AN Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla beztlenowców
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
7008 AMK Amikacin, 0,5-64 mg/l 48 ozn.
7009 AMP Ampicillin, 1-128 mg/l 48 ozn.
7010 AMS Ampicillin/ Sulbactam, 1-128 mg/l 48 ozn.
7011 AZT Aztreonam, 0,5-64 mg/l 48 ozn.
7012 CAZ Ceftazidime 0,125-16 mg/l 48 ozn.
7013 CEP Cefepime 0,25-32 mg/l 48 ozn.
7014 CFZ Cefazolin 0,125-16 mg/l 48 ozn.
7015 CIP Ciprofloxacin 0,064-8 mg/l 48 ozn.
7016 CLI Clindamycin, 0,126-16 48 ozn.
7017 CMP Chloramphenicol 0,25-32 mg/l 48 ozn.
7018 COL Colistin 0,125-16 mg/l 48 ozn.
7019 COX Cefoxitin, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
7020 CPS Cefoperazone/ Sulbactam 0,25-32 mg/l 48 ozn.
7021 CPZ Cefoperazone 0,25-32 mg/l 48 ozn.
7022 CTX Cefotaxime, 0,5-64 mg/l 48 ozn.
7023 CXM Cefuroxime, 0,5-64 mg/l 48 ozn.
7024 ERT Ertapenem, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
7025 ERY Erythromycin, 0,064-8 mg/l 48 ozn.
7026 GEN Gentamicin, 0,25-32 mg/l 48 ozn.
7027 LIZ Linezolid, 1-128 mg/l 48 ozn.
7028 MER Meropenem, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
7029 NET Netilmicin, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
7030 NFT Nitrofurantoin, 1-128 mg/l 48 ozn.
7031 NOR Norfloxacin, 1-128 mg/l 48 ozn.
7032 PEN Penicillin, 0,032-4 mg/l 48 ozn.
7033 PIP Piperacillin, 1-128 mg/l 48 ozn.
7034 PIT Piperacillin/ Tazobactam, 1-128 mg/l 48 ozn.
7035 T/S Trimethoprim/Sulfamethoxazole, 0,064/1,187-4/76 mg/l 48 ozn.
7036 TEC Teicoplanin, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
7037 TET Tetracycline, 0,064 – 8 mg/l 48 ozn.
7038 TGC Tigecycline, 0,064-8 mg/l 48 ozn.
7039 TOB Tobramycin, 0,064-8 mg/l 48 ozn.
7040 VAN Vankomycin, 0,125-1 mg/l 48 ozn.
MIC Suspension media Nośnik zawiesiny do testów MIC 50 ozn.
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
2001 OXI Paski do wykrywania oksydazy 50 szt.
2007 INDOXYL Paski z indoksylem do identyfikacji Moraxella catarrhalis 50 szt.
2003 PYR Paski do wykrywania PYRazy 50 szt.
2002 COLI Paski do identyfikacji Escherichia coli 50 szt.
2005 ONP Paski do wykrywania β-galaktozydazy 50 szt.
2004 VP Paski do testu Voges-Proskauera 50 szt.
2009 TRB Paski różnicowania Moraxella i Neisseria 50 szt.
2006 HIP Paski do wykrywania hydrolazy hipuranu 50 szt.
2008 NITROCEFIN Paski z nitrocefiną do wykrywania β-laktamazy 50 szt.
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
6064 BAC 0,04 do wstępnej identyfikacji β-hemolizujących paciorkowców grupy A 50 szt.
6065 BAC 10 do selektywnej izolacji szczepów Haemophilus 50 szt.
6066 OPT do wstępnej identyfikacji dwoinki zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) 50 szt.
6067 NOV do różnicowania koagulazo-ujemnych szczepów gronkowca 50 szt.
6069 V -factor do różnicowania szczepów Haemophilus V (NAD) 50 szt.
6068 X -factor do różnicowania szczepów Haemophilus X (hemina) 50 szt.
6070 XV -factor do różnicowania szczepów Haemophilus X (hemina) i V (NAD) 50 szt.
6071 VK wankomycyna 5µg + kolistyna 10µg do selektywnej izolacji Neisseria meningitidis 50 szt.
6072 ITR wrażliwosć grzybów na itrakonazol (30 µg) 50 szt.
6073 ECO wrażliwosć grzybów na ekonazol (30 µg) 50 szt.
6074 CLO wrażliwosć grzybów na klotrimazol (30 µg) 50 szt.
6075 FLU wrażliwosć grzybów na flukonazol (25 µg) 50 szt.
6076 AMB wrażliwosć grzybów na amfoterycynę B (30 µg) 50 szt.
6077 NYS wrażliwosć grzybów na nystatynę (50 µg) 50 szt.
6078 VAN 5gg wrażliwosć na wankomycynę (5 µg) 50 szt.
6039 BX bacytracyna 5 IU + hemina do różnicowania Haemophilus sp. 50 szt.
6037 BV bacytracyna 5 IU + NAD do różnicowania Haemophilus sp. 50 szt.
6041 BXV bacytracyna 5 IU+ hemina + NAD do różnicowania Haemophilus sp. 50 szt.
6043 ERY Erytrytol 50 szt.
6044 ARA Arabinoza 50 szt.
6045 CEL Celabioza 50 szt.
6046 GAL Galaktoza 50 szt.
6047 GLU Glukoza 50 szt.
6048 INO Inozytol 50 szt.
6049 LAC Laktoza 50 szt.
6050 MNS Mannoza 50 szt.
6051 MLB Melibioza 50 szt.
6052 MLT Maltoza 50 szt.
6053 MLZ Melecytoza 50 szt.
6054 RAF Rafinoza 50 szt.
6055 RHA Ramnoza 50 szt.
6056 RIB Ryboza 50 szt.
6057 SOR Sorbitol 50 szt.
6058 SUC Sacharoza 50 szt.
6059 TRE Trehaloza 50 szt.
6060 XYL Ksyloza 50 szt.
6061 NIT Azotany 50 szt.
6062 PEP Pepton 50 szt.
6063 URE Mocznik 50 szt.
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
3001 Paraffin oil Olej parafinowy 350 ozn
3002 IND reagent Odczynnik do wykrywania indolu 350 ozn
3003 PYR reagent Odczynnik do wykrywania PRAazy 350 ozn
3004 VP reagent Odczynnik do testu Voges-Proskauera 350 ozn
3005 NIT reagent Odczynnik do wykrywania azotanów 350 ozn
5001 Zn dust Cynk w proszku 1000 ozn
3006 HIP reagent Odczynnik do wykrywania hydrolazy hipuranu 350 ozn
3007 PHE reagent Odczynnik do wykrywania fenyloalaniny 350 ozn
3008 PHS reagent Odczynnik do wykrywania fosfatazy 350 ozn
3009 DMACA reagent Odczynnik DMACA 500 ozn
3010 CARBA Odczynniki do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. 5 ozn
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
870001 Borelioza met. immunochromatograficzna, kasetkowa, surowica/ osocze/ krew pełna, pipety w zestawie 10 szt.
1232001 Campylobacter met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał 10 szt.
30390 Clostridium Difficile GDH met. immunoenzymatyczna, kasetkowa, kał, kontrola i pipety w zestawie 25 szt.
30392 Clostridium Difficile GDH met. ELISA, kał, kontrola w zestawie 96 szt.
T30525C Clostridium Difficile GDH i TOX A/B met. immunoenzymatyczna, kasetkowa, kał, kontrola i pipety w zestawie 25 szt.
30394 Clostridium difficile TOX A/B met. immunoenzymatyczna, kasetkowa, kał, kontrola i pipety w zestawie 25 szt.
30397 Clostridium difficile TOX A/B met. ELISA, kał, kontrola w zestawie 96 szt.
582009 Clostridium perfringens Ag met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał 10 szt.
572005 Legaionella/ Streptococcus Pneumoniae met. immunochromatograficzna, kasetkowa, mocz 10 szt.
552020 Legionella pneumophila met. immunochromatograficzna, kasetkowa, mocz, kontrola w zestawie 10 szt.
1252001 Listeria met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał 10 szt.
1242001 Salmonella met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał 10 szt.
T30625 Shiga TOX 1/ 2 met. immunoenzymatyczna, kasetkowa, kał, kontrola i pipety w zestawie 25 szt.
1262001 Shigella met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał 10 szt.
572004N-10 Streptococcus Pneumoniae met. immunochromatograficzna, kasetkowa, mocz 10 szt.
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
1011 Pojemnik na kał 18 ml z łopatką i korkiem ⌀22x 63mm, z PS na kał, z łopatką i korkiem 250 szt.
1011/SG/CS Pojemnik na kał 18 ml ⌀22x 63mm, z PS, z łopatką i korkiem, sterylna – R, pak. indywidualnie 100 szt.
2120 Pojemnik na mocz 120 ml z PP, z podziałką, polem do opisu i zakrętką⌀58x72mm 500 szt.
2120/SG Pojemnik na mocz 120 ml ⌀58x72mm, z PP, z podziałką, polem do opisu i zakrętką, sterylny – R, pak. indywid⌀58x72mm, z PP, z podziałką, polem do opisu i zakrętką, sterylny – R, pak. indywid 250 szt.
5100 Wymazówka z drewna, wacik bawełniany o⌀5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm 100 szt.
6100 Wymazówka z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy o⌀5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm 100 szt.
7100 Wymazówka z aluminium, wacik wiskozowy o⌀1.5mm, dł. całkowita 147mm, dł. użytkowa 140mm 100 szt.
5100/SG/CS Wymazówka z drewna, wacik bawełniany o⌀5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne – R, pak. indywid. 100 szt.
6100/SG/CS Wymazówka z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy o⌀5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne – R, pak. indywid. 500 szt.
7100/SG/CS Wymazówka z aluminium, wacik wiskozowy o⌀1.5mm, dł. całkowita 147mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne – R, pak. indywid. 500 szt.
2150/SG Wymazówka w probówce transportowej z drewna, wacik bawełniany, korek czerwony, ⌀12x175mm, sterylne – R 400 szt.
2150/SG/CS Wymazówka w probówce transportowej z drewna, wacik bawełniany, korek czerwony, ⌀12x175mm, sterylne – R, pak. indywid. 400 szt.
2160/SG Wymazówka w probówce transportowej z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, korek biały, ⌀12x175mm, sterylne – R, 400 szt.
2160/SG/CS Wymazówka w probówce transportowej z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, korek biały, ⌀12x175mm, sterylne – R, pak. indywid. 150 szt.
300261 Wymazówka w probówce transportowej z tworzywa sztucznego, wacik bawełniany, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R 500 szt.
300251 Wymazówka w probówce transportowej z aluminium, wacik bawełniany, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R 500 szt.
300254 Wymazówka w probówce transportowej ze skręcanego aluminium, wacik wiskozowy, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R 500 szt.
300263 Wymazówka w probówce transportowej Tworzywo sztuczne, wacik dakronowy, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R 500 szt.
300265 Wymazówka w probówce transportowej Tworzywo sztuczne, flokowany wacik dakronowy, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R 500 szt.
300287 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany niebieski korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże AMIES, sterylne – R, pak. indywid. (folia + preparowany papier z instrukcją użytkowania w języku polskim). Udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie 72 godz. 150 szt.
304281 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy (dostępna w wersjach: standardowej, urologicznej, pediatrycznej i nosogardzieli), niebieska nakrętka, etykieta, cekłe podłoże AMIES 1ml w stojąceym pojemniku, sterylne – R. Utrzymuje żywotność bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych przez minimum 48 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC) i 24 godziny w przypadku bakterii wybrednych. Dostosowane do diagnostyki molekularnej i bezpośredniego użycia na płytkach Petriego. Zgodne ze standardem M40-A2 100 szt.
300285 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany czarny korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże AMIES z węglem, sterylne – R, pak. indywid. (folia + preparowany papier z instrukcją użytkowania w języku polskim). Dodatek węgla mi.in. neutralizuje wydzielane toksyny. 150 szt.
300295 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany biały korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże STUART, sterylne – R, pak. indywid. (folia + preparowany papier z instrukcją użytkowania w języku polskim). 150 szt.
307/SG Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany biały korek, etykieta, ⌀12x150mm, podłoże STUART z węglem, sterylne – R, pak. indywid. (folia). 150 szt.
304278 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy (dostępna w wersjach: standardowej, urologicznej, pediatrycznej i nosogardzieli), czerwona nakrętka, etykieta, cekłe podłoże VICUM 2ml w stojąceym pojemniku, sterylne – R. Do próbek zawierających wirusy, bakterie Chlamydia, Ureaplasma i/lub Mycoplasma. Zawiera antybiotyki, które hamują wzrost bakterii i grzybów. Utrzymuje zdolność infekcji wirusów przez co najmniej 96 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC), . Każda probówka zawiera szklane perełki ułatwiające lizę komórek oraz pomagające uzyskać jednorodność próbki i jej maksymalne wydzielenie. Przystosowane do hodowli komórek i zgodne z molekularnymi technikami diagnostycznymi do ilościowej reakcji PCR. Zgodne ze standardem M40-A2 60 szt.
300280.2 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże CARY BLAIR, sterylne – R, pak. indywid. Zalecane do transportu beztlenowców. 100 szt.
304291 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy (dostępna w wersjach: standardowej i nosogardzieli), różowa nakrętka, etykieta, cekłe podłoże dla Wirusów 1ml w stojąceym pojemniku, sterylne – R. Do próbek, którezawierają wirusy. Zawiera antybiotyki, które hamują wzrost bakterii i grzybów. Utrzymuje zdolność infekcji wirusów przez co najmniej 96 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC). Przystosowane do hodowli komórek i zgodne z molekularnymi technikami diagnostycznymi do ilościowej reakcji PCR. Zgodne ze standardem M40-A2 100 szt.
300299 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik dakronowy, karbowany żółty korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże dla CHLAMYDII, sterylne – R, pak. indywid. Podłoże w gąbce do przeniesienia na płytkę. Zalecane do transportu chlamydii, mykoplazmy, riketsji i niektórych wirusów jak opryszczki 100 szt.
3112 Wymazówka w probówce do oznaczania pH z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy nasączony wskaźnikiem pH, żółty korek, etykieta, ⌀12x175mm. Przeznaczone do wykrywania śladów płynu owodniowego wskazującego na przedwczesne pęknięcie błony płodowej.\ 50 szt.
2310/SG Wymazówka w probówce z podłożem z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy Ø12×150 mm, z podłożem XLD Agar dla Salmonella, sterylne – R, pak. indywid. 150 szt.
2320/SG Wymazówka w probówce z podłożem z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy Ø12×150 mm, z podłożem OXFORD Agar dla Listeria, sterylne – R, pak. indywid. 150 szt.
2330/SG Wymazówka w probówce z podłożem z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy Ø12×150 mm, z podłożem Plate Count Agar (PLC) dla liczenia całkowitej liczby mikroorganizmów, sterylne – R, pak. indywid. 150 szt.
2340/SG Wymazówka w probówce z podłożem z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy Ø12×150 mm, z podłożem COLIFORM Agar dla Escherichia Coli, sterylne – R, pak. indywid. 150 szt.
1501 Pipeta Pasteura poj. użytkowa 1ml, dł. 150mm, z podziałką, poj. całk. ok. 5 ml, ⌀ 5 mm 500 szt.
1501/SG/CS Pipeta Pasteura poj. użytkowa 1ml, dł. 150mm, z podziałką, poj. całk. ok. 5 ml, ⌀ 5 mm, sterylne – R, pak. indywid. 100 szt.
132010 Bagitka z PS, dług. 120 mm 1 000 szt.
409202.B Pojemnik z kwasem borowym ⌀25x90mm, z PP z zakrętką, sterylny – R. Pozwala przechowywać mocz do 48godz., zapewnia żywotność mikroorganizmów jednocześnie zapobiegając dalszemu namnażaniu. 400 szt.
5103 CLED/ MAC CONKEY Pojemnik z podłożem transportowo-namnażające do posiewów moczu typu CLED/ MAC CONKEY 1 szt.
304210 Bulion seleninowy w zakręcanej probówce, poj 2ml. Hamuje proliferację bakterii mikroflory jelitowej. Jest odpowiedni do izolowania bakterii Salmonella z próbek kału, żywności i/lub wody. Stosowany jest jako podłoże wzbogacające do użytku klinicznego i przemysłowego. 60 szt.
304211 Bulion tioglikolanowy w zakręcanej probówce, poj 2ml. Powszechnie stosowany jako podłoże wzbogacające do izolacji i hodowli bakterii beztlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych. 60 szt.
304212 Selektywne podłoże LIM Pojemnik z wzbogacającym selektywnym podłożem LIM w kierunku Group B Streptococcus, łącznie z S. agalactiae. W zestawie flokowana wymazówka 60 szt.
31 Szalka Petriego z PS ⌀ 35mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R 10 szt.
61 Szalka Petriego z PS ⌀ 60mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – R 10 szt.
161 Szalka Petriego z PS ⌀ 60mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R 10 szt.
81 Szalka Petriego z PS ⌀ 80mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – R 10 szt.
BP900S25SQ Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, bez żeber wentylacyjnych sterylne – A 25 szt.
BP903S25SQ Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – A 25 szt.
BP900I25SQ Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – R 25 szt.
BP903I25SQ Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R 25 szt.
151 Szalka Petriego z PS ⌀ 100mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – A 10 szt.
141 Szalka Petriego z PS ⌀ 100mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – A 10 szt.
181 Szalka Petriego z PS ⌀ 120mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – R 10 szt.
221 Szalka Petriego z PS ⌀ 140mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R 10 szt.
231 Szalka Petriego z PS ⌀ 150mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R 10 szt.
155 Szalka Petriego z PS ⌀ 55mm, kontaktowe, z żebrami wentylacyjnymi i siatką szesnastopolową, sterylne – R 10 szt.
1120 Szalka Petriego z PS 120x120mm, do antybiogramów, z żebrami wentylacyjnymi, na 16 antybiotyków, sterylne – R 10 szt.
251 Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, dwudzielne, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – A 20 szt.
261 Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, trójdzielne, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – A 20 szt.
H-600 Kosz do inkubacji Szalek Kosz ze stali nierdzewnej do transportu i inkubacji 10 szalek do 10 cm 1 szt.
H-625 Słój do inkubacji beztlenowców 2,5L 1 szt.
6001/SG/CS Eza 1µl, zakończone igłą, sterylne – R, pak. Ind. 100 szt.
6002/SG Eza 1µl, zakończone igłą, sterylne – R 5 szt.
6001/SG Eza 1µl, zakończone igłą, sterylne – R 20 szt.
6010/SG/CS Eza 10µl, zakończone igłą, sterylne – R, pak. Ind. 100 szt.
6011/SG Eza 10µl, zakończone igłą, sterylne – R 5 szt.
6010/SG Eza 10µl, zakończone igłą, sterylne – R 20 szt.
6005/SG Eza 1µl i 10µl, sterylne – R 20 szt.
EB-K-1 Eza 1µl, kalibrowane z drutu 10 szt.
EB-K-5 Eza 10µl, kalibrowane z drutu 10 szt.
6040/SG Igła do inokulacji z kulką 20 szt.
5200/SG Głaszczka rozprowadzacz w kształcie ”L”, sterylne – R 5 szt.
5200/SG/CS Głaszczka rozprowadzacz w kształcie ”L”, sterylne – R, pak. indywid. 1 000 szt.
15001 Zgarniak prosty, dł. 220mm, z ruchomą sylikonową głownią, do szalek, sterylne – R, pak. indywid. 100 szt.
15002 Zgarniak wygięty, dł. 320mm, z obrotową sylikonową głownią, do butelek, sterylne – R, pak. indywid. 100 szt.
409113/6 Crioinstant probówki do głębokiego mrożenia (-190ºC) z 25 porowatymi granulkami każda i bulionem. Zastosowanie do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów stanie zamrożonym i przenoszenia pojedynczych granulek bezpośrednio na pożywkę. Różne kolory pozwalają na łatwą identyfikację szczepów 100 szt.
10470/SG/CS Probówki okrągłodenne, ⌀12x75mm z PS, z dokładną podziałką do 4 ml i polem do opisu, korkiem dwupozycyjny zapewniającym napowietrzanie lub szczelność, sterylna – R, pak. indywid. 500 szt.
10450/SG/CS Probówki okrągłodenne, ⌀17x100mm z PS, z dokładną podziałką do 12 ml i polem do opisu, korkiem dwupozycyjny zapewniającym napowietrzanie lub szczelność, sterylna – R, pak. indywid. 500 szt.
301402 Probówki okrągłodenne, ⌀15x102mm z PS, z kołnierzem do postawienia i nakrętką, sterylna – R, pak. indywid. 250 szt.