HEMOSTAZA – Aparatura – Aparat do analizy agregacji płytek krwii i kofaktora Rystocentyny AGGRAM

BOR-POL
Najlepsza oferta