XLII Ogólnopolskie Sympozjum Alergologiczne "Alchemia skutecznej alergologii"

XLII Ogólnopolskie Sympozjum Alergologiczne "Alchemia skutecznej alergologii"

2 marca 2019 pod patronatem Sekcji Otolaryngologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego  wraz z  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko odbędzie się Ogólnopolskie Sympozjum Alergologiczne. Podczas konferencji będą poruszane 3 główne tematy:

  • Biologia i współczesne znaczenie alergologiczne roztoczy.
  • Reakcje krzyżowe roztoczowo-pokarmowe a objawy anafilaksji, wyprysku i astmy.
  • Akarosanacja i immunoterapia w alergiach roztoczowych i krzyżowych.

Zapraszamy do naszego punktu wystawienniczego podczas konferencji, gdzie prezentować będziemy Zestaw BioIC™ .