Półautomatyczny analizator koagulologiczny C-1

Półautomatyczny analizator koagulologiczny C-1

Półautomatyczny analizator koagulologiczny C-1
  • szeroki panel badań (PT, APTT, Fibrynogen, Białko C, S, czynniki krzepnięcia)
  • dwukrotnie mniejsze zużycie odczynników niż w innych aparatach
  • odczynniki konfekcjonowane w małych butelkach
  • możliwość przygotowania dowolnej ilości odczynnika roboczego
  • najdłuższa stabilność odczynników na rynku
  • pełna kompatybilność analizatora oraz odczynników – ten sam producent
  • niskie koszty eksploatacji