Automatyczny analizator biochemiczny A15 / Automatyczny analizatorbiochemiczny A15 z chłodzeniem

Automatyczny analizator biochemiczny A15 / Automatyczny analizatorbiochemiczny A15 z chłodzeniem

Automatyczny analizator biochemiczny A15 / Automatyczny analizatorbiochemiczny A15 z chłodzeniem

  • wydajność do 150 badań na godzinę
  • możliwość samodzielnego definiowania gatunków oraz zakresów norm
  • przeznaczony do wykonywania badań z zakresu chemii klinicznej i turidymetrii
  • maksymalna ilość próbek 72
  • maksymalna ilość odczynników 30
  • zużycie wody to zaledwie 1.2 ml/test
  • przyjazne dla użytkownika polskie oprogramowanie
  • niskie koszty eksploatacji
  • pełna kompatybilność analizatora i odczynników – ten sam producent