Biochemia

Biochemia

ProLyte

ProLyte

Parametry:

 • Na+, K+, Cl-/Li+ (w zależności od zainstalowanych elektrod)
 • Elektrody bezobsługowe

Materiał do badań:

 •  Krew pełna, surowica, osocze lub mocz *

Objętość próbki:

 • 100 uL dla krwi pełnej, surowicy i osocza lub
 • 400 uL rozcieńczonego moczu (1:10)

Zakresy pomiarowe:

Krew:

 • – Na+: 45 – 205 mmol/L
 • – K+: 1.5 – 11 mmol/L
 • – Cl-: 45 – 205 mmol/L
 • – Li+ 0.15 – 5.0 mmol/L

Mocz:

 • -Na+: 25 – 1020 mmol/L
 • – K+: 10 – 505 mmol/L
 • – Cl-: 25 – 505 mmol/L

(bez dodatkowych rozcieńczeń)

Powtarzalność:

Krew pełna, surowica, osocze:

 • Na+: CV≤1% (115-160 mmol/L)
 • K+: CV≤2% (2.5-6 mmol/L)
 • Cl-: CV≤2% (65-120 mmol/L)
 • Li+: CV≤ 0.03% (0.25-2.0 mmol/L)

Mocz:

 • Na+: CV≤5% (60-280 mmol/L)
 • K+: CV≤5% (30-170 mmol/L)
 • Cl-: CV≤5% (80-230 mmol/L)

Czas pomiaru:

 • 60 sekund (krew, surowica, osocze)
 • 70 sekund (mocz)

Pamięć:

Zainstalowana pamięć RAM

 • 100 wyników pacjentów,
 • 500 wyników QC Poziom 1,
 • 500 wyników QC Poziom 2,
 • 500 wyników QC Poziom 3

Wyszukiwanie wyników w pamięci analizatora wg ID próbki, nazwiska pacjenta i daty.

Zamknięty pak odczynnikowy (800ml) z komorą na ścieki – ten sam pak odczynnikowy do wszystkich konfiguracji analizatora.

Klawiatura z klawiszami funkcyjnymi odpowiadającymi funkcjom w menu analizatora, umożliwiająca wprowadzenie nazwisk pacjentów i poruszanie się po menu analizatora.

Kalibracja: automatyczna lub na żądanie.

Automatyczne pochodzenie w tryb „Standby” celem uniknięcia strat odczynników na kalibracje w czasie bezczynności analizatora.

Kontrola jakości z automatycznym wyliczeniem wartości średniej, SD i CV dla serii pomiarów kontrolnych.

Dedykowane, zmianowane materiały kontrolne (3 poziomy).

Port do podłączenia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych.

Wbudowana drukarka termiczna.

Współpraca z LIMS.

Wymiary i waga: 24 x 20 x 42 cm, 5.8 kg.

* Li+ nie jest mierzony w moczu.

Producent: Diamond Diagnostics