Prevecal

Prevecal

Programy

Programy

Nr kat. Nazwa Opis Opakowanie
Chemia kliniczna
18027 PREVECAL BIOCHEMISTRY Oznaczane parametry:
Aminotransferaza alaninowa
Albumina
a-Amylaza
Aminotransferaza asparaginowa
Bilirubina całkowita
Bilirubina bezpośrednia
Wapń
Chlorki
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholinesteraza
Kinaza kreatynowa
Kreatynina
Fosfataza kwaśna
Fosfataza zasadowa
Fosfor
Glukoza
Gamma glutamylotransferaza
Żelazo
Dehydrogenaza mleczanowa
Lipaza
Magnez
Potas
Sód
Białko całkowite
Triglicerydy
Kwas moczowy
Mocznik
12 fiolek po 5 mL liofilizowanej surowicy zwierzęcej
18045 PREVECAL B. HUMAN Oznaczane parametry:
Aminotransferaza alaninowa
Albumina
a-Amylaza
Aminotransferaza asparaginowa
Bilirubina całkowita
Wapń
Chlorki
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholinesteraza
Kinaza kreatynowa
Kreatynina
Fosfataza kwaśna
Fosfataza zasadowa
Fosfor
Glukoza
Gamma glutamylotransferaza
Żelazo
Dehydrogenaza mleczanowa
Lipaza
Magnez
Potas
Sód
Białko całkowite
Triglicerydy
Kwas moczowy
Mocznik
12 fiolek po 5 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej
31010 PREVECAL PROTEINS Oznaczane parametry:
Immunoglobulina A
Immunoglobulina G
Immunoglobulina M
Składnik dopełniacza C3
Składnik dopełniacza C4
Transferyny
Ferrytyna
a1- Kwaśna glikoproteina
Prealbumina
12 fiolek po 1 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej
31009 PREVECAL RHEUMA Oznaczane parametry:
Anty-streptolizyna O
Białko C-reaktywne
Czynnik reumatoidalny
12 fiolek po 1 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej
Czas trwania programu: 12 miesięcy (od stycznia do grudnia)
Liczba próbek: 12
Częstotliwość: miesięcznie
Liczba stosowanych poziomów kontroli: 3
Identyfikacja laboratorium: poprzez kod (anonimowo)
Jednostki: każde laboratorium może wysyłać wyniki i otrzymywać informacje w jego własnych jednostkach
Granica czasowa do wprowadzania wyników na stronie internetowej: do 20-go każdego miesiąca
Raporty: miesięcznie lub kwartalnie i końcowy raport po zakończeniu programu
Autoimmunologia
18046 PREVECAL ANA Oznaczany parametr:
przeciwciała przeciwjądrowe (immunofluorescencja)
12 fiolek po 0,3 mL surowicy
18047 PREVECAL nDNA Oznaczany parametr:
przeciwciała przeciwko nDNA (immunofluorescencja)
12 fiolek po 0,3 mL surowicy
18051 PREVECAL CELIAC Oznaczane parametry
Przeciwciała przeciwko komórkom Endomysium, IgA (immunofluorescencja)
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, IgA (ELISA)
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, IgG (ELISA)
Przeciwciała przeciwko gliadynie, IgA (ELISA)
Przeciwciała przeciwko gliadynie, IgG (ELISA)
Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, IgA (ELISA)
Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, IgG (ELISA)
Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, poliwalentne (ELISA)
4 fiolek po 0,3 mL surowicy
18056 PREVECAL ANCA Oznaczany parametr:
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów - ANCA (immunofluorescencja)
4 fiolek po 0,3 mL surowicy
Czas trwania programu: 12 miesięcy (od stycznia do grudnia)
Identyfikacja laboratorium: poprzez kod (anonimowo)
Liczba próbek: 12 (ANA i nDNA) lub 4 (CELIAC i ANCA)
Częstotliwość: miesięcznie (ANA i nDNA) lub kwartalnie (CELIAC i ANCA)
Raporty: miesięcznie lub kwartalnie i końcowy raport po zakończeniu programu