Prevecal

Prevecal

Zewnętrzna ocena jakości jest programem oceny wykonywania procedur pomiarowych laboratorium w odniesieniu do ich dokładności, poprzez badanie próbek i porównania wyników z wynikami wszystkich laboratoriów biorących udział w programie.

Zewnętrzna ocena jakości może mieć różne postaci:

 • Badanie umiejętności

W przypadku niesatysfakcjonującej pracy laboratorium programy te skutkują sankcjami prawnymi, ekonomicznymi lub profesjonalnymi.

 • Tradycyjne programy EQA

Wykazują jakość rutynowych działań laboratoriów. Kontrola zewnętrzna jest przedmiotem tych samych procesów co próbki pacjentów, nawet przy ryzyku popełniania błędów.

Wyniki nie skutkują jakimikolwiek sankcjami; kontrola korzysta ze ściślejszych ograniczeń, niż te, zastosowane w badaniach umiejętności.

 • Edukacyjne programy EQA

Ich wdrażanie rozpoczęto w Europie, w odpowiedzi na niedociągnięcia modeli tradycyjnych

Kładą nacisk na edukację oraz stałe podnoszenie jakości i mają szerszy zakres niż poprzednie modele.

Jakie funkcje spełnia EQAS?

 • Pomiar zmienności pomiędzy laboratoriami
 • Porównanie i ocena metod
 • Świadectwo pracy laboratorium
 • Oznaczenie wartości uzgodnionych
 • Badanie czynników wpływających na jakość (np. interferencje)
 • Ocena zewnętrzna do akredytacji i pozyskiwania licencji
 • Materiały źródłowe do obliczeń niepewności

Od 1999r. BioSystems SA prowadzi PREVECAL – program międzynarodowej zewnętrznej oceny jakości (EQAS). Prevecal daje laboratoriom możliwość uzupełnienia własnego programu kontroli wewnętrznej o obiektywną ocenę jakości ich procedur pomiarowych.

Międzynarodowy program zewnętrznej oceny jakości (PREVECAL) organizowany przez BioSystems S.A. , a w Polsce we współpracy z firmą BOR-POL , oferuje laboratoriom możliwość uzupełnienia własnego programu kontroli wewnętrznej o obiektywną ocenę jakości ich procedur pomiarowych.
Z upływem lat, Prevecal niezmiennie wprowadza i proponuje wszelkie dostępne ulepszenia, aby ułatwić dostęp i zrozumienie raportów, czego przykładem jest wyczerpująca analiza raportów

Ponieważ Prevecal obejmuje dwa duże obszary działań – chemię kliniczną i autoimmunologię – program jest dostępny w większości obszarów laboratoryjnych.

Dzięki zaangażowaniu Prevecal w stałym podnoszeniu poziomu jakości, liczba uczestników programu zwiększa się co roku.

Program ten jest wynikiem polityki BioSystems, aktywnej współpracy z laboratoriami w celu zminimalizowania błędnych wyników.

Ogólna charakterystyka programu PREVECAL

– Trwanie programu: 12 miesięcy (od stycznia do grudnia)

– Ilość sprawdzianów kontrolnych: 12

– Okresowość: miesięczna

– Programy:

 • BIOCHEMISTRY (Wołowa, nr 18027): ALT, albumina, ?-amylaza, AST, bilirubina całkowita, wapń, chlorki, cholesterol, cholesterol HDL, cholinoesteraza, CK, kreatynina, fosfataza kwaśna całkowita, fosfataza alkaliczna, fosfor, glukoza, ?-GT, żelazo, LD, lipaza, magnez, potas, białko całkowite, sód, triglicerydy, kwas moczowy i mocznik.

 • BIOCHEMISTRY HUMAN (nr 18045): ALT, albumina, ?-amylaza, AST, bilirubina całkowita
  i bezpośrednia, wapń, chlorki, cholesterol, cholesterol HDL i LDL, cholinoesteraza, CK, kreatynina, fosfataza kwaśna całkowita, fosfataza alkaliczna, fosfor, glukoza, ?-GT, żelazo, LD, lipaza, magnez, potas, białko całkowite, sód, triglicerydy, kwas moczowy i mocznik.

 • RHEUMA (nr 31009): anty-streptolizyna O, białko C- reaktywne i czynnik reumatoidalny.

 • PROTEINS (nr 31010):?1-kwaśna glikoproteina, immunoglobuliny (A, G i M), składniki układu dopełniacza C3 i C4, transferyna, ferrytyna i prealbumina.
 • Liczba użytych różnych materiałów kontrolnych: 3

 • Identyfikacja laboratorium: przy użyciu kodów (anonimowa)

 • Jednostki: każde laboratorium może wysłać swoje wyniki i otrzymywać informacje
  w jednostkach, które używa

 • Ostateczny termin otrzymania wyników przez BOR-POL: do piątego dnia każdego miesiąca. Wyniki są następnie wysyłane przez BORPOL do BIOSYSTEMS S.A. – organizatora programu PREVECAL

Raporty: comiesięczne (12 raportów) i raport końcowy po ukończeniu programu

Pokaż więcej ∨