Biochemia – kontrole

Biochemia – kontrole

Nr kat. Opis Przeznaczenie Poziom Opakowanie
18048 ADA Deaminaza adenozynowa (ADA) I i II 2 x 1 mL
18009 Surowica biochemiczna ACE, ACP, Albumina, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-Amylaza, β-hydroksymaślan, Bilirubina całkowita, Bilirubina bezpośrednia, Kwasy żółciowe, Wapń, Cholesterol, Chlorki, CK, Kreatynia, Żelazo, Mleczany, LDH, Lipaza, Cholesterol HDL (strącający), Glukoza, γ-GT, Magnez, Fosfor, Potas, Białko (całkowite), Sód, Triglycerydy, UIBC, Mocznik, Kwas moczowy, Cynk I 5 x 5 mL
18005 I 20 x 5 mL
18010 II 5 x 5 mL
18007 II 20 x 5 mL
18042 Surowica biochemiczna ludzka ACE, ACP, Albumina, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-Amylaza, α-Amylaza trzustkowa, β-hydroksymaślan, Bilirubina całkowita, Bilirubina bezpośrednia, Wapń, Cholesterol, Chlorki, CK, Kreatynia, Żelazo, Mleczany, LDH, Lipaza, Cholesterol LDL, Cholesterol HDL, Cholinesteraza, Glukoza, γ-GT, Magnez, Fosfor, Potas, Białko (całkowite), Sód, Triglycerydy, UIBC, Mocznik, Kwas moczowy, Cynk, Kwasy żółciowe I 5 x 5 mL
18043 II 5 x 5 mL
18054 Mocz kontrolny Albumina, α-Amylaza, α-Amylaza trzustkowa, Wapń O, Chlorki, Cytrynian, Kreatynina, Glukoza Hex, Magnez, Fosfor, Potas, Białko w moczu, Sód, Mocznik, Kwas moczowy
1 x 5 mL
31592 β2-Mikroglobulina β2-Mikroglobulina I i II 2 x 1 mL
31215 β2-Mikroglobulina Urine β2-Mikroglobulina w moczu
1 x 3 mL
18063 Etanol, Amoniak i CO2 Alkohol etylowy, amoniak i dwuwęglany I 3 x 5 mL
18064 II 3 x 5 mL
18024 CK-MB Kinaza kreatynowa (CK) i Kinaza kreatynowa –MB (CK-MB) I 1 x 1 mL
18061 II 1 x 1 mL
18060 Cystatyna C Cystatyna C I i II 2 x 1 mL
18053 Biochemia płodności Cytrynian, Fruktoza, Cynk
1 x 1 mL
31602 Fibrynogen Fibrynogen
1 x 1 mL
18057 Fruktozamina Fruktozamina
1 x 1 mL
18001 HbA1C Hemoglobina A1C bezbośrednia i enzymatyczna I 1 x 0,5 mL
18002 II 1 x 0,5 mL
18058 Homocysteina Homocysteina I 1 x 1 mL
18059 II 1 x 1 mL
18040 Kontrola lipidowa Apo A-I, Apo B, Cholesterol, HDL, LDL, Triglicerydy I 3 x 1 mL
18041 II 3 x 1 mL
18062 Szczawian w moczu Szczawian
1 x 5 mL
31211 Surowica proteinowa AT III, α1 – Kwaśna glikoproteina, IgG, IgA, IgM, C3, C4, Prealbumina, Transferyna, Ferrytyna, CRP-hs I 3 x 1 mL
31212 II 3 x 1 mL
31213 Surowica reumatoidalna ASO, RF, CRP I 3 x 1 mL
31214 II 3 x 1 mL