WETERYNARIA I PRZEMYSŁ – Aparatura – ANALIZATOR Y25

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

ANALIZATOR Y25

  • Wydajność 240 testów na godzinę
  • Możliwość dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora
  • 30 chłodzonych stanowisk dla odczynników
  • 3 niechłodzone statywy
  • Automatyczne rozcieńczenie przed i po analizie
  • Mała ilość odczynnika potrzebna do testu. Niskie koszty eksploatacji laboratoryjnej
  • Oprogramowanie dedykowane dla Enologii
  • Konfiguracja filtra 340, 405, 420, 480, 520, 560, 600, 620 i 670 nm
  • System odczynnikowo otwarty
  • Przyjazny i łatwy w obsłudze interface.