WETERYNARIA I PRZEMYSŁ – Aparatura – ANALIZATOR Y15

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

ANALIZATOR Y15

  • Wydajność 150 testów na godzinę
  • Możliwość dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora
  • 24 próbki mieszczą się w jednym statywie (maksymalna pojemność 72 próbki w 3 statywach)
  • 10 odczynników mieści się w 1 statywie (maksymalna pojemność 30 odczynników w 3 statywach)
  • Mała ilość odczynnika potrzebna do testu. Niskie koszty eksploatacji laboratoryjnej
  • Oprogramowanie dedykowane dla Enologii
  • Konfiguracja filtra 340, 405, 420, 480, 520, 560, 600, 620 i 635 nm
  • System odczynnikowo otwarty
  • Przyjazny i łatwy w obsłudze interface.