HEMOSTAZA – Aparatura – Automatyczny analizator koagulologiczny CA1500

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY CA1500

W pełni odtworzony zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wydajny analizator koagulologiczny CA-1500 wykonujący pomiary pacjent po pacjencie, wyposażony w podajnik próbek. Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą wbudowanego, kolorowego ekranu dotykowego. Analizator wyposażony we własny system operacyjny, bez konieczności podłączenia do komputera sterującego jego pracą.

 

Wydajność analizatora:

 • 120 ozn./godz. – PT
 • 80 ozn./godz. – PT, APTT oznaczanych równocześnie

 

Szeroki zakres testów firmy Helena BioSciences do stosowania na analizatorze CA-1500:

 • Metoda krzepnięciowa (optyczna na zasadzie nefelometrii):
  • Thromboplasti-LI (PT), APTT SiL-, APTT SiL+, Fibrynogen (pochodny i met. Claussa), TCT (czas trombinowy), czynniki krzepnięcia, DRVVT-Screen i Confirm (antykoagulant tocznia), Białko S
 • Metoda chromogenna: AT-III, Białko C, Plazminogen
 • Metoda immunologiczna: D-dimery

 

Blok pomiarowy:

 • Jednoczesny pomiar wielu różnych testów, jak np. PT/APTT/Fibrynogen (Clauss)/AT-III
 • 12 kanałów pomiarowych: 8 kanałów pomiarowych dla testów krzepnięciowych, 4 kanały dla testów chromogennych i immunologicznych (d-dimery)
 • 14 pozycji inkubacyjnych
 • Termostatowanie odczynnika (37°C) w igle, nie na pokładzie analizatora – znaczące wydłużenie stabilności odczynników umieszczonych na pokładzie
 • Automatyczna regulacja detektora dla metody chromogennej i immunologicznej po włączeniu analizatora i co 24 godziny
 • Możliwość zaprogramowania aplikacji z użyciem do 3 odczynników

 

Kontrola jakości:

 • Dwa programy kontroli jakości: średnia X i LJ (Levy Jennings) z zastosowaniem reguł Westgarda
 • 20 plików kontroli jakości, pozwalających na jednoczesne wprowadzenie 20 różnych materiałów kontrolnych
 • Automatyczna kontrola jakości w zaprogramowanych przedziałach czasowych – analizator
  (w trybie gotowości) wykona pomiary kontroli bez udziału użytkownika
 • Automatyczne obliczanie wartość SD i CV dla wykonanych pomiarów kontroli jakości
 • Możliwość zaprogramowania ustawień dla wyników kontroli jakości
 • Flagowanie wyników kontroli jakości – flaga błędu lub wstrzymanie pracy (w zależności od ustawień aparatu)
 • Możliwość automatycznego wyznaczenia wartości docelowej oraz zakresów przez analizator na podstawie wyników kontroli jakości

 

Dwukierunkowa współpraca z systemem laboratoryjnym LIS na zasadzie zapytań do komputera głównego/hosta:

 • Automatyczne zapytania do sieci o zlecenia dla poszczególnych próbek wysyłane przez analizator po odczytaniu kodu kreskowego i wykonanie badań przez analizator według otrzymanych zwrotnie zleceń
 • Łączenie zapytań automatycznych z zapytaniami ręcznymi. Możliwość wprowadzenia ID próbki ręcznie i wysłanie zapytania do sieci o badania do wykonania w danej próbce – przydatne w przypadku próbek umieszczanych w naczynkach pediatrycznych
 • Automatyczne przesyłanie wyników zgodnie z zaprogramowanymi przez użytkownika kryteriami walidacji:
  • Wyniki w zakresie i bez błędów i nieprawidłowości
  • Wyniki poza zakresem
  • Wyniki oflagowane błędem w trakcie pomiaru
  • Wyniki kontroli jakości

 

Wyświetlanie wyników:

 • Pamięć wewnętrzna analizatora: 1000 próbek / 15 000 wyników
 • Szczegółowe informacje nt. pomiaru/wyniku, m.in.: krzywa przebiegu reakcji, kod błędu (o ile wystąpił), flagi, kanał, w którym miał miejsce pomiar, jego temperatura na początku reakcji
 • Wyszukiwanie wyników wg ID próbki lub daty pomiaru, z możliwością sortowania wyników wg ID lub daty pomiaru
 • Możliwość wyświetlenia wszystkich wyników pomiarów, wyników uśrednionych lub wyników nie przesłanych do systemu laboratoryjnego
 • Walidacja wyników
 • Flagowanie wyników, dla których różnica pomiędzy powtórzeniami przekroczyła zaprogramowaną przez użytkownika wartość procentową
 • Flagowanie testów nie wykonanych z powodu braku/skończenia się odczynnika
 • Możliwość edycji numeru ID próbki po pomiarze
 • Możliwość usunięcia aktualnego wyniku, zaznaczonych lub wszystkich wyników

 

Dodatkowe zalety analizatora:

 • Zabezpieczenie dostępu do kluczowych ustawień za pomocą hasła użytkownika
 • Odczynniki i kontrole kompatybilne z koagulometrami półautomatycznymi serii C firmy Helena Biosciences
 • Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruki automatycznie lub na życzenie
 • Pomiary pojedyncze lub w powtórzeniach – możliwość ustawienia do 10 powtórzeń pomiaru dla danego testu
 • Możliwość wprowadzenia wzoru korelacji dla wyników danego testu

 

Wymiary i waga:

 • Szerokość/głębokość/wysokość – 780 mm x 780 mm x 500 mm
 • Waga – ok. 85 kg