HEMATOLOGIA – Aparatura – Analizator hematologiczny MEK-8222

BOR-POL
Najlepsza oferta

Project Description

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MEK-8222

Japoński analizator hematologiczny 5-DIFF z podajnikiem, 22 parametry
z różnicowaniem WBC na 5 populacji, z możliwością pomiaru samego CBC: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW, NE%, NE#, LY%, LY#, MO%, MO#, EO%, EO#, BA%, BA#
Wydajność w trybie podajnikowym: 80 próbek/godz.
Obsługa z poziomu wbudowanego, kolorowego ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości:

 • Niezwykle prosta i intuicyjna obsługa analizatora
 • Analizator nie wymaga do obsługi zewnętrznego komputera – oszczędność miejsca

 

Metody pomiarowe:

 • Impedancja elektryczna
 • Cytometria przepływowa z laserem półprzewodnikowym
 • Optyczny pomiar hemoglobiny z użyciem odczynników bezcyjankowych

Opatentowana przez Nihon Kohden technologia pomiaru laserowego

 • Innowacyjna detekcja rozproszenia światła laserowego pod 3 kątami, bez barwienia
  i chemicznego oddziaływania na leukocyty
 • Informacje o rozmiarze leukocytów uzyskiwane są na podstawie przedniego światła rozproszonego o małym kącie; informacje o budowie komórkowej i jej złożoności na podstawie przedniego światła rozproszonego o dużym kącie, a informacje o ziarnistości komórek uzyskiwane są na podstawie światła bocznego
 • Przekroje trójwymiarowego obrazu stworzonego przez algorytmy oprogramowania przedstawione są w postaci 3 skatergramów, dając przejrzystą klasyfikację 5 populacji WBC

Możliwość pobrania próbki z każdego rodzaju probówki

 

3 tryby wykonywania pomiarów:

 • Tryb automatyczny (podajnik próbek) – probówki zamknięte (próżniowe i aspiracyjno-próżniowe)
 • Tryb manualny – probówki otwarte; możliwość pobrania próbki z dowolnej probówki, łącznie z probówkami pediatrycznymi i mikrometodą (po zdjęciu korka), bez rozcieńczania wstępnego przed pomiarem
 • Tryb predylucji – dla próbek z nakłuć z palca, małżowiny usznej, pięty, rozcieńczanych wstępnie przed pomiarem; diluent dozowany do naczynka/probówki przez analizator

 

Automatyczny podajnik próbek:

 • Pojemność statywu próbkowego – 50 probówek
 • Barkodowane statywy próbkowe
 • Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek i statywów. Możliwość wpisania ID próbki ręcznie w przypadku uszkodzenia lub braku kodu kreskowego
 • Kompatybilność z probówkami systemów próżniowych i aspiracyjno-próżniowych
 • Możliwość dostawiania probówek na wolnych miejscach statywu.
 • Możliwość skonfigurowania parametrów dla pozycji na statywie:

     – CBC dla wszystkich próbek

     – CBC+DIFF dla wszystkich próbek

     – CBC i CBC+DIFF dla poszczególnych rzędów statywu

     – indywidualnie dla każdej próbki przy użyciu listy roboczej

 • Pozycje statywowe na próbki citowe i dodatkowa możliwość pomiaru próbek citowych
  w trybie manualnym/probówek otwartych
 • Automatyczne mieszanie próbek w probówkach zamkniętych

 

Unikalna metoda mieszania krwi w probówkach zamkniętych za pomocą ruchów wirowych:

 • Zastosowanie szybkich obrotów probówki w pionie, bez jej obracania w górę/dół
 • Wytworzenie w probówce wirów poziomych i pionowych powodujących dużo dokładniejsze wymieszanie próbki bez uszkadzania komórek

Mała objętość próbki:

 • Tryb automatyczny (podajnik) i manualny (probówki otwarte) – 55 ul dla CBC+5-DIFF i 35 ul dla CBC
 • Tryb predylucji – 20 ul lub 10 ul (CBC)

Optymalne automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator
Niski współczynnik rozcieńczenia krwi (1:200) w pomiarach WBC/PLT celem zapewnienia wysokiej precyzji przy bardzo niskich wartościach WBC/PLT

 

Automatyzacja pomiarów i czynności:

 • Automatyczne mycie igieł próbkowych po każdym pomiarze
 • Automatyczne przepalanie kryzy wysokim napięciem po każdym pomiarze. W przypadku wykrycia zatoru, przepalenie kryzy i automatyczne powtórzenie pomiaru próbki
 • Automatyczne powtarzanie pomiaru próbki w przypadku wystąpienia alarmu, błędu, etc.
 • Możliwość zaprogramowania zakresów dla WBC, RBC i PLT, niezależnych od norm, po przekroczeniu których pomiar próbki rutynowej w trybie podajnikowym zostanie automatycznie powtórzony
 • Automatyczne powtarzanie próbki rutynowej w trybie podajnikowym z automatycznym większym rozcieńczeniem w przypadku wysokich lub bardzo wysokich WBC
 • Automatyczne powtarzanie próbki rutynowej w trybie podajnikowym, jeżeli wyniki WBC, RBC, HGB, HCT lub PLT poprzedniej próbki były poza zakresem pomiarowym
 • Automatyczne powtórzenia próbek można skonfigurować według potrzeb lub wyłączyć
 • Automatyczne procesy napełniania toru przy włączeniu i mycia przy wyłączeniu analizatora
 • Możliwość zaprogramowania automatycznych cykli mycia na określoną godzinę
 • Fabrycznie zdefiniowane dyskryminatory i czułości dla próbek ludzkich oraz materiałów kontrolnych
 • Możliwość zmiany dyskryminatorów i czułości w przypadku pomiaru próbek pochodzenia pozaludzkiego
 • Automatyczna korekta dyskryminatorów PLT/RBC dla próbek patologicznych, tzw. „pływające dyskryminatory”
 • Automatyczna korekcja zjawiska koincydencji (równoczesny przepływ kilku komórek)
 • Automatyczne flagowanie wyników

 

Wyświetlanie wyników:

 • Wyświetlanie wyników liczbowych, 3 kolorowych skatergramów, 2 kolorowych histogramów (RBC i PLT), flag i alarmów na jednym ekranie, bez konieczności przechodzenia do kolejnych ekranów

– Możliwość dostosowania sposobu wyświetlania histogramów:

– liczba bezwzględna komórek – wysokość histogramu uzależniona od liczby komórek

– widok procentowy – wysokość histogramu sięga 100% wysokości osi pionowej, pozwalając łatwo zobaczyć ewentualny wpływ czynników interferujących i anomalie w rozkładzie komórek

– ustawianie powiększenia osi pionowej histogramów RBC/PLT i osi poziomej histogramu RBC w zakresie 50-200%

Wyświetlanie komunikatów informacyjnych, alarmowych, ostrzegawczych, przypominających
o wykonaniu okresowych czynności konserwacyjnych, błędów, itp.

 

Odczynniki:

 • Odczynniki bezcyjankowe » 5 odczynników:
 • Isotonac 3 – diluent
 • Hemolynac 3N* – odczynnik hemolizujący
 • Hemolynac 5 – odczynnik hemolizujący
 • Cleanac* – detergent do rutynowego przemywania aparatu w trakcie pomiarów
 • Cleanac 3* – detergent do intensywnego mycia
 • Odczynniki oznaczone * używane w analizatorach 3-diff firmy Nihon Kohden
 • Wszystkie odczynniki i detergenty podłączone do analizatora, bez konieczności podawania jakiego kolwiek płynu myjącego ręcznie

 

Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków:

 • Ustawianie poziomu ostrzegawczego
 • Korekta aktualnego poziomu w pojemnikach
 • Określanie wielkości pojemników odczynnikowych

Możliwość zaprogramowania 5 różnych grup wartości referencyjnych
Wybór jednostek pomiarów w różnych układach, w tym mieszanym lub użytkownika
Możliwość edycji ID próbki po pomiarze
Różne poziomy dostępu użytkowników do funkcji oprogramowania zabezpieczone hasłami. Uniknięcie błędów spowodowanych przypadkową zmianą warunków pomiarów lub zmianą kalibracji i innych ustawień przez osoby nieupoważnione.

 

Rozbudowana kontrola jakości – 4 programy w analizatorze:

 • X-R – pomiar każdej kontroli wykonywany w dwóch powtórzeniach, z podaniem następujących obliczeń statystycznych:
  • Wyniki pomiarów kontroli w programie X-R przechodzą automatycznie do programu L&J i odwrotnie
  • Obliczenia statystyczne dla poszczególnych fiolek kontroli
  • Wysyłanie wyników pomiarów kontroli do sieci laboratoryjnej automatycznie po pomiarze lub ręcznie
 • L&J (Levey Jennings):
  • X – wartość średnia dwóch powtórzeń
  • R – różnica pomiędzy dwoma powtórzeniami
  • X – wartość średnia pomiarów dziennych dla wielu dni
  • R – średnia różnica między powtórzeniami pomiarów dla wielu dni
  • Obliczanie zakresów dla 2 SD lub 3 SD
  • Wyświetlanie CV dla wyników uśrednionych i różnic między powtórzeniami
  • Górny i dolny zakres pomiarów wyznaczany automatycznie lub wprowadzany z ulotki kontroli
  • Automatycznie wyznaczana maksymalna granica dla różnicy między powtórzeniami pomiarów; może być również wprowadzona przez użytkownika
  • Wyświetlanie wykresów dla każdego parametru
  • Wyniki naniesione na wykres z podaniem 1 SD, 2 SD i 3 SD
  • Wyliczona wartość CV dla uzyskanych pomiarów kontroli
  • Obliczenia statystyczne dla poszczególnych fiolek kontroli
 • XB:
  • Program służący do kontroli precyzji analizatora
  • Wyniki MCV, MCH i MCHC rutynowo mierzonych próbek pacjentów (posiadających wynik RBC powyżej 500 000/ul) importowane są automatycznie do programu i dzielone na serie po 20 wyników
  • Wyniki MCV, MCH i MCHC z każdej serii są uśredniane i analizowana jest zmienność pomiędzy seriami
  • Wartości średnie oraz zakresy graniczne można wyznaczyć automatycznie lub wprowadzić ręcznie
  • Prezentacja wyników na wykresach
 • XD CV:
  • Program automatycznie importuje wyniki próbek prawidłowych i wylicza dzienny wynik średni dla każdego parametru i ich CV
  • Program przydatny również do wyznaczania własnych zakresów referencyjnych

Możliwość bezpośredniego podłączenia do analizatora drukarki zewnętrznej
Współpraca z siecią laboratoryjną LIMS
Transmisja wyników liczbowych, histogramów i skatergramów do systemu laboratoryjnego lub do opcjonalnego oprogramowania do zarządzania danymi instalowanego na zewnętrznym komputerze
Automatyczny lub ręczny przesył wyników do sieci laboratoryjnej
Współpraca z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych
Możliwość zainstalowania różnych wersji językowych oprogramowania, w tym polskiej
Zakres pomiarowy i powtarzalność:

WBC:0 do 599 x 103/μLCV do 2.0% (4.0 do 9.0 x 103/μL)
RBC:0 do 14.9 x 106/μLCV do 1.5% (5.0 x 106/μL)
HGB:0 do 29.9 g/dLCV do 1.5% (16 g/dL)
PLT:0 do 1490 x 103/µLCV do 4.0% (3.0 x 103/μL)

 

 

Kompaktowe rozmiary i mała waga

 • 61 cm x 55 cm x 58 cm (szer. / głęb. / wys.)
 • Waga netto: ok. 55 kg