Weterynaria i przemysł

Weterynaria i przemysł

Nr kat.Zestaw odczynnikowyOpisOpakowanie
ODCZYNNIKI
5265HLPT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze2x5 ml
5265LPT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze8x5 ml
5267LPT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze10x10 ml
5558SLQAPTTCiekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie5x10 ml + 5x10 ml
5559SLQAPTTCiekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie10x10 ml + 10x10 ml
5560SLQAPTTCiekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie10x5 ml + 10x5 ml
5562SLQAPTTCiekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorekiem wapnia w zestawie5x5 ml + 5x5 ml
5376Fibrynogenmet. Claussa, trombina (100 jedn./ml), bufor i kalibrator w zestawie5x2 ml
5556Fibrynogenmet. Claussa, trombina (50 jedn./ml), bufor i kalibrator w zestawie5x4 ml
5374Fibrynogenmet. Claussa, trombina (100 jedn./ml)10x2 ml
5378Fibrynogenmet. Claussa, trombina (100 jedn./ml)10x5 ml
5377TT (czas trombinowy)Odczynnik o stężeniu 3 NIH jedn./ml10x5 ml
5392TT (czas trombinowy)Odczynnik o stężeniu 3 NIH jedn./ml10x2 ml
5552D-Dimermet. ilościowa turbidymetryczna, 400nm, lateks, bufor, rozcieńczalnik i kalibrator w zestawie2x3 ml
5501D-Dimermet. ilościowa turbidymetryczna, 700nm, lateks, bufor, rozcieńczalnik i kalibrator w zestawie4x4 ml
5502AT III (antytrombina III)met. chromogenna, 405nm, odczynnik, substrat i rozcieńczalnik w zestawie5x2 ml
5507AT III (antytrombina III)met. chromogenna, 405nm, odczynnik, substrat i rozcieńczalnik w zestawie3x10 ml
5244Plazminogenmet. chromogenna, 405nm, odczynniki i bufor w zestawie6x2 ml
5543Białko Cmet. chromogenna, 405nm, aktywator, substrat i rozcieńczalnik w zestawie6x2 ml
5546APC (oporność na aktywowane białko C)met. krzepnięciowa2x1 ml
5511Białko Smet. krzepnięciowa4x2 ml
5484DRVVT Screenodczynnik wykrywający antykoagulant tocznia10x2 ml
5485DRVVT Confirmodczynnik potwierdzający antykoagulant tocznia10x1 ml
5790Czynnik IIOsocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną10x1 ml
5791Czynnik VOsocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną10x1 ml
5191Czynnik VOsocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika10x1 ml
5792Czynnik VIIOsocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną10x1 ml
5192Czynnik VIIOsocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika10x1 ml
5795Czynnik XOsocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną10x1 ml
5195Czynnik XOsocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika10x1 ml
5793Czynnik VIIIOsocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną10x1 ml
5193Czynnik VIIIOsocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika10x1 ml
5794Czynnik IXOsocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną10x1 ml
5194Czynnik IXOsocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika10x1 ml
5796Czynnik XIOsocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną10x1 ml
5196Czynnik XIOsocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika10x1 ml
5797Czynnik XIIOsocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną10x1 ml
5197Czynnik XIIOsocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika10x1 ml
TESTY I ODCZYNNIKI POMOCNICZE
5286Białko S (wolne i całkowite)met. ELISA96 ozn.
5293Białko S (wolne)met. ELISA96 ozn.
5285Białko Cmet. ELISA96 ozn.
5284Czynnik Von Willebrandamet. ELISA96 ozn.
351007D-Dimermet. Immunochromatograficzna, kasetkowa10 ozn.
5250D-Dimermet. lateksowa, półilościowa80 ozn.
5250HD-Dimermet. lateksowa, półilościowa40 ozn.
5375Bufor Owrenado rozczieńczania osoczy w oaznaczeniach firynogenu i czynników krzepnięcia10x25 ml
5386Chlorek wapniado stosowania w oznaczeniach APTT10x10 ml
MATERIAŁY KONTROLNE
5186Norm-Trol 1Osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III10x1 ml
5187Ab-Trol 2Osocze umiarkowanie przedłużone: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III10x1 ml
5183Ab-Trol 3Osocze mocno przedłużone: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III10x1 ml
5301SAC-1Mianowane osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, AT-III, czynniki (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, von Wilebranda), plazminogen, Białko C, Białko S (wolne i związane), kofaktor ristocetyny10x1 ml
5302SAC-2Mianowane osocze patologiczne: PT, APTT, fibrynogen, AT-III, czynniki (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, von Wilebranda), plazminogen, Białko C, Białko S (wolne i związane), kofaktor ristocetyny10x1 ml
5509D-Dimer Control N/HOsocze kontrolne niskie i wysokie do oznaczania D-dimerów5x1 ml + 5x1 ml
5486LA ControlDodatnie osocze kontrolne na antykoagulant tocznia1x1 ml
5490Zestaw referencyjny INR3 zestawy osoczy kontrolnych z certyfikowanymi wartościami INR4x(3x1ml)
MATERIAŁY KALIBRACYJNE
5185SARP
10x1 ml
5379Kalibrator fibrynogenu
10x1 ml
JEDNORAZOWY SPRZĘT POMOCNICZY
2505/1Probówki do pozyskiwania osoczaCytrynian sodowy na 1 ml krwi w probówce f12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, numer serii i data ważności na każdej probówce 100 szt.
2520Probówki do pozyskiwania osoczaCytrynian sodowy na 2.5 ml krwi w probówce f12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, numer serii i data ważności na każdej probówce 100 szt.
RR100UKuwety OpticKuwety do koagulometru K-3002 OPTIC/CHROM500 szt.
5930Kuwety FibrintimerKuwety do koagulometru Fibrintimer I500 szt.
5520Naczynka SysmexNaczynka do analizatora Dade/Sysmex CA 50/5xx/1500/5000/70001 000 szt.
5540Naczynka SysmexNaczynka do analizatora Sysmex CS 20001 000 szt.
5880Naczynka StagoNaczynka do analizatora Stago Star1 000 szt.
5951Naczynka TecoNaczynka do analizatora Teco/Dialab1 000 szt.
5907Kuwety CoaDataKuwety do koagulometru CoaData/ BFT21 000 szt.
5931Kuwety OptionKuwety do koagulometru Option/ Thrombotimer1 000 szt.