Autoimmunologia

Autoimmunologia

Nr kat.Zestaw OpisOpakowanie
Zapalenie tarczycy (typu Hashimoto)
44550Przeciwciała przeciwtarczycowe ATATarczyca małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44551Przeciwciała przeciwtarczycowe ATASame szkiełka z substratem12 x 4 pola
Celiakia
44548Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEAPrzełyk małpy
FITC/Evans - IgA
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44715Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEAPrzełyk małpy
FITC/Evans - IgA
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44557Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEASame szkiełka z substratem12 x 4 pola
44710Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEASame szkiełka z substratem12 x 8 pól
Cukrzyca typu 1
44609Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICATrzustka małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44572Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICASame szkiełka z substratem12 x 4 pola
Nieswoiste zapalenia jelit (IBD)
44895Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCALudzkie neutrofile utrwalane metanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 pól
Niedokrwistość złośliwa
44520Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMAŻołądek szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44524Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMAŻołądek szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44521Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMASame szkiełka z substratem12 x 4 pola
44525Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMASame szkiełka z substratem12 x 8 pól
44510Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMANerka szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44514Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMANerka szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44511Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMASame szkiełka z substratem12 x 4 pola
44515Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMASame szkiełka z substratem12 x 8 pól
44558Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKMWątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA
12 x 4 testy
44648Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKMWątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA
12 x 8 testów
44570Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKMSame szkiełka z substratem12 x 4 pola
44639Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKMSame szkiełka z substratem12 x 8 pól
44518Autoprzeciwciała MsK/MsS (AMA-ASMA-APCA)Nerka/żołądek myszy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
44826Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSSWątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM
12 x 4 pola
44827Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSSWątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM
12 x 8 pól
Układowe choroby autoimmunologiczne
44618Przeciwciała przeciwkeratynowe AKAPrzełyk małpy
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44517Przeciwciała przeciwkeratynowe AKASame szkiełka z substratem12 x 4 pola
44508Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2Komórki HEp-2
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 6 testów
44509Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2Komórki HEp-2
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 12 testów
44546Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2Same szkiełka z substratem10 x 6 pól
44547Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2Same szkiełka z substratem10 x 12 pól
44874Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (DUO) – HEp-2/MLKomórki HEp-2/wątroba małpy
Same szkiełka z substratem
10 x 6 pól
44818Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAECrithidia luciliae
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 6 testów
44817Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAECrithidia luciliae
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 12 testów
44820Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAESame szkiełka z substratem10 x 6 pól
44819Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAESame szkiełka z substratem10 x 12 pól
Układowe zapalenie naczyń
44850Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCALudzkie neutrofile utrwalane etanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
4 x 6 testów
44851Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCALudzkie neutrofile utrwalane etanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 testów
44852Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCASame szkiełka z substratem, utrwalane etanolem10 x 6 pól
44878Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCALudzkie neutrofile utrwalane formaliną
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 testów
44898Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCASame szkiełka z substratem, utrwalane formaliną10 x 6 pól
44588Przeciwciała przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej GBMANerka małpy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Miastenia
44649Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym AStMAMięśnie poprzecznie prążkowane szczura
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Choroba Addisona
44574Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy AACANadnercze małpy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Choroby Pęcherzowe
44560Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASAPrzełyk małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44561Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASASame szkiełka z substratem12 x 4 pola
Międzynarodowy program zewnętrznej oceny jakości
18046PREVECAL (ANA)ANA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny12 x 0.3 ml
18047PREVECAL (nDNA)nDNA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny12 x 0.3 ml
18051PREVECAL (Celiac)celiakia: AEA-IFA, tTG-ELISA, AGA-ELISA, DGP-ELISA; raporty ilościowe i jakościowe kwartalne i końcowy raport roczny.4 x 0.3 ml
Kontrole dodatnie: AACA, ACMA, AEA, AGA, AGBM, AICA, AKA, AMA, ANA (wzór homogenny, centromeryczny, jąderkowy, plamkowy), APCA, ASA-is, ASA-bm, ASMA, ATA, nDNA, LKM
Koniugaty: do różnych substratów z błękitem Evansa, poliwalentne, monowalentne, o wysokiej swoistości i czułości
Szkiełka z substratami na zamówienie i tkanki do zastosowań naukowych
Inne: środek pokrywający, bibuły, bufor.
Dostępne jako odczynniki dodatkowe lub na życzenie

Producent: