Autoimmunologia

Autoimmunologia

Nr kat.Zestaw odczynnikowyOpisOpakowanie
Zespół antyfosfolipidowy
44869Przeciwciała przeciwko aneksynie V IgG/IgM - ANXTest ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
wysoko oczyszczona aneksyna V
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44868Przeciwciała przeciwko β2- glikoproteinie 1 IgG/IgM - β2-GP1Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
wysoko oczyszczona β2-glikoproteina 1
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44780Przeciwciała antykardiolipinowe ACA – IgG/IgMTest ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
kardiolipina
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44867Przeciwciała przeciwko fosfolipidom IgG/IgM - APLATest ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
mieszanina kardiolipiny, fosfatydyloseryny, fosfatydyloinozytolu, kwasu fosfatydowego i β2-glikoproteiny 1.
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Zapalenie tarczycy (typu Hashimoto)
44796Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie TgTest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona ludzka tyreoglobulina
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44795Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej - TPOTest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona ludzka peroksydaza tarczycowa
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Celiakia
44885Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgATest ilościowy i jakościowy w klasie IgA
deaminowane peptydy gliadyny (DGP)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44884Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgGTest ilościowy w klasie IgG
Deaminowane peptydy gliadyny (DGP)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie.
96 ozn
44704Przeciwciała przeciw- gliadynowe AGA – IgG/IgATest ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA
gliadyna
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44754Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgATest ilościowy i jakościowy w klasie IgA
rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44798Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgGTest ilościowy i jakościowy w klasie IgG
rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Cukrzyca typu 1
44873Przeciwciała przeciwinsulinowe - INSTest ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA
mieszanina oczyszczonej insuliny wołowej, świńskiej i rekombinowanej ludzkiej
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Nieswoiste zapalenia jelit (IBD)
44905Przeciwciała przeciwko BPITest ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44906Przeciwciała przeciwko katepsynie GTest ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44907Przeciwciała przeciwko elastazieTest ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44908Przeciwciała przeciwko laktoferynieTest ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44909Przeciwciała przeciwko lizosomomTest ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44872Przeciwciała przeciwko saccharomyces cerevisiae IgG/IgA (ASCA- IgG / IgA)Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA, wysokooczyszczone mannany Sacharomyces cerevisiae
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
30351IBD-SCANIlościowy test wykrywający laktoferynę w kale96 ozn
30352IBD-CHEKTest IBD-CHEK to test ELISA do wykrywania laktoferyny, markera leukocytów w kale i wskaźnika zapalenia jelitowego.
Pierwsza nieinwazyjna metoda odróżniania nieswoistego zapalenia jelit (IBD) od zespołu nadwrażliwego jelita grubego (IBS).Test IBD-CHEK to test ELISA do wykrywania laktoferyny, markera leukocytów w kale i wskaźnika zapalenia jelitowego.
Pierwsza nieinwazyjna metoda odróżniania nieswoistego zapalenia jelit (IBD) od zespołu nadwrażliwego jelita grubego (IBS).
96 ozn
Niedokrwistość złośliwa
44871Przeciwciała przeciwmitochondrialne typu M2Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen mitochondrialny typu M2
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Reumatoidalne zapalenie stawów (RA)
44860Przeciwciała antycytrulinowe ACPATest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone białko cytrulinowe
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Układowe choroby autoimmunologiczne
44785ANA - SCREENINGPrzesiewowy test jakościowy
mieszanina oczyszczonych antygenów: SSA52, SSA60, SSB (La), Sm/RNP,RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB, SmD, SmE, SmF, SmG, Scl70, Jo1, dsDNA, ssDNA, polinukleosomy, mononukleosomy, histony H1, histony H2A, histony H2B, histony H3, histony H4, PMScl-100 i centromery B.
Standard cut-off i kontrole zawarte w zestawie
96 ozn
44865Przeciwciała przeciwko centromerom B - CENP-BTest ilościowy i jakościowy
rekombinowane białko B centromerów
5 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44705Przeciwciała przeciwko dsDNATest ilościowy i jakościowy
dsDNA
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44862Przeciwciała przeciwko histonom - HISTTest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone histony (H1, H2A, H2B, H3 i H4)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44864Przeciwciała przeciwko Jo1Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen Jo1
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44861Przeciwciała przeciwko nukleosomom - NCLTest ilościowy i jakościowy
ludzkie nukleosomy
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44866Przeciwciała przeciwko rybosomalnemu białku P - Rib- PTest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone rybosomalne białka P (P0, P1 i P2)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44863Przeciwciała przeciwko Scl70Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen Scl70
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44755Przeciwciała przeciwko SmTest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44770Przeciwciała przeciwko Sm/RNPTest ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44765Przeciwciała przeciwko SSA (Ro)Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44750Przeciwciała przeciwko SSB (La)Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44775ENA-4 - PROFILTest jakościowy
SSA (Ro) – 24 testy
SSB (La) – 24 testy
Sm – 24 testy
Sm/RNP – 24 testy
4 standardy cut-off i kontrole w zestawie
96 ozn
44910ENA 6-PROFILETest jakościowy
SSA (Ro) – 16 testów
SSB (La) – 16 testów
Sm – 16 testów
Sm/RNP – 16 testów
Jo-1 - 16 testów
Scl70 - 16 testów
6 standardów cut-off i kontrole w zestawie
96 ozn
44740ENA-6 - SCREENINGPrzesiewowy test jakościowy
mieszanina rozpuszczalnych antygenów jądrowych: SSA (Ro), SSB (La), Sm, Sm/RNP, Jo-1 i Scl70.
Standard cut-off i kontrole zawarte w zestawie
96 ozn
Układowe zapalenie naczyń
44870Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych – GBMTest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona GMB
5 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44790Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie MPO – pANCATest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona mieloperoksydaza
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44791Przeciwciała przeciwko proteinazie 3 PR3 – cANCATest ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona proteinaza 3
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn

Producent: